Felanmälningar till styrelsen

Styrelsen är till för att hjälpa men om ärendet inte är brådskande använd gärna andra sätt att kontakta styrelsen än telefon till ex. mail (styrelsen@molnflygaren.se) eller lämna en lapp i brevlådan vid styrelsens lokaler på TV 190.Facebooksidan är en diskussionsforum för medlemmarna och således inte den rätta informationskanalen för felanmälningar.