Fiber

Hej!

Samtliga medlemmar kommer inom kort att få ett brev från  stadsnätsbolaget . De kommer att göra sken av att vi är bortkopplade från fiber för evigt. Borta från deras regionala program osv.

Så är ju inte fallet. Vi står fast vid tidigare stämmobeslut. Låt oss utreda frågan i lugn och ro.

Hälsningar från Styrelsen /Ordf.  Lasse Brodén