Fibergruppen

Årsmötet 2017 beslutade att en Fibergrupp skulle tillsättas. (snabbt och modernt fibernät för internet m.m.)Arbetet är nu igång.

Vi har som målsättning att kunna presentera ett förslag till höstens stämma. Gruppen består av följande personer: Git Fredriksson,Per Ahlström Claes Langenborg, Micke Larsson och från styrelsen, Mats Eriksson, Tomas Rothlin och Lasse Brodén.

Styrelsen