Förrättningskostnader, nytt anläggningsbeslut kring vår egen sophantering.

I dagarna kommer en räkning för kostnader för lantmäteriets jobb. Varje fastighetsägare betalar sin del.

Är ni två som äger fastigheten, får ni var sin räkning.

Styrelsen/Lasse