Förstört kodlås reparerat

Kodlåset vid miljöstation 1 (den vid dagiset) som blev vandaliserat i mitten av juli har blivit reparerat. Kostnaden för detta hamnade på 6238 kr.

Från försäkringsbolaget IF fick vi 1998 kr men resten (självrisken) 4240 kr har betalats av samfälligheten.