Hur gör jag

Praktiskt

När man bor i vår samfällighet finns det en del saker man kan tänka på och försöka komma ihåg att göra. Vi listar några här och kontakta gärna oss om du har fler saker du tycker bör in på denna sida.

 • Ta ut värmeväxlaren och byt samtidigt filter
 • Under första hälften av mars kommer styrelsen och läser av vattenmätarna (trådlöst utanför huset)
 • Vårens städdag
 • Klipp häcken om du har häck ut mot allmänning
 • Håll lite extra koll i området eftersom många reser bort under några sommarveckor
 • Sätt in värmeväxlaren och byt samtidigt filter
 • Lufta elementen
 • Höstens städdag
 • Dags att lämna in motioner till årsstämman
 • Sanda på gångvägen utanför ditt hus
 • Skotta undan vid ditt garage

Datum för städdagar, styrelsemöten m.m. finns inlagda i kalendern.

Vilka färger ska jag måla huset med?

Varje medlem handlar färg av valfri färghandlare. För att hålla det enhetligt finns färdkoder att förhålla sig till.
Läs om vilka husfärger som ska användas.

Vad innebär städdagar?

Under april och oktober anordnas gemensamma städdagar. Tanken är att alla som vill fortsätta ha ett attraktivt boende deltar efter förmåga. Man kan självklart göra något vid ett annat tillfälle om man inte har möjlighet vid årets datum, prata med din etapprepresentant eller grannen.

Vad är och hur utser jag en etapprepresentant?

Styrelsens rekommendation är att man har ett rullande schema d.v.s. uppdraget startar i huset med lägsta nummer på adressen och löper till huset med högsta adressen. Därefter startar man om med den lägsta adressen o.s.v. Representanten har uppdraget i minst ett år vid varje tillfälle med början den 1 januari.

Det är inte jobbigt att vara etapprepresentant. Det är bra om du kan samordna arbetet på städdagarna för din etapp så det ni tycker behöver göras blir gjort.

Energideklaration

Som en hjälp för upprättande av Energideklaration:

Våra hus har under de senaste 10 åren i snitt förbrukat 11,37 MWh/år och hus, varav 24 % är för uppvärmning av varmvatten och 76 % är för själva uppvärmningen.

Hur fungerar värmeväxlaren?

Värmeväxlaren sitter ovanför spisen i köket. Den värmer upp ingående luft med utgående vilket sparar energi.

Felsökningsschema
Fråga: Dåligt eller inget utsug i våtutrymmena (en bit toapapper fastnar ej)
Svar:
1) Kolla reglaget på luckan. Den ska stå på 3 eller 4.
2) Öppna luckan, kontrollera frånluftsfiltret på växlarens högra sida. Om det är igensatt (oftast är det riktigt, riktigt smutsigt) så byt.
3) Om det fortfarande inte fungerar rekommenderar vi att ni anlitar servicetekniker. Det kan vara motorn som är trasig, men också avfrostningsuret* som är trasigt.

Fråga: Dålig eller ingen tilluft i sov- och vardagsrum:
Svar: 1) Kolla reglaget på luckan. Skall stå på 3 eller 4 i era hus.
2) Kontrollera intagsgallret på husets utsida. Om det är igensatt så kommer ingen luft in. I så fall, rengör.
3) Öppna luckan, drag ut värmeväxlaren försiktigt. Ovanför värmeväxlarens inre vänstra sida, sitter uteluftsfiltret. Tag ut det, rengör eller byt.
4) Om det fortfarande inte fungerar, rekommenderar vi att ni anlitar servicetekniker. Det kan vara motorn som är trasig, men också avfrostningsuret* som är trasigt.

Är det mycket smuts i frånluftskanalerna? Boverket rekommenderar kanalrengöring vart 5:e år. Lossa ett frånluftsdon, t.ex. i badrummet och lys in med ficklampa. Man kan vid behov beställa en kanalrengöring.

Fråga: Varför låter det ovanligt mycket?

Svar: Kanske dags för motorbyte eller lagerbyte.  Lagerbyte, kontakta Ekström & sönder AB  tel 087269550  www.ekstrom-soner

Fråga: Kan man kan byta ut spiskåporna?

Ja, aggregaten är oftast bra. Att byta ut original- spiskåporna är ett sätt att få en lite modernare design.

*Avfrostningsuret är en mekanism som sitter innanför metallkåpan där av/på-knappen sitter inne i aggregatet. Det har till uppgift att stänga av tilluftsfläkten i 30-minutersintervallerna när det är kallt ute. När det börjar bli dåligt så hörs ett tydligt ”tickande/rasslande” när man öppnat luckan. Till slut kan fläktarna stanna. Man rekommenderar att om det inte är bytt någon gång, och det börjar låta illa, så kan det vara bra att göra det för att undvika eventuellt driftstopp. I så fall, kontakta servicetekniker.

Kontakt
Ventus
Tel 010 3309660
www.ventusnorden.se

Var köper jag filter till värmeväxlaren?

Behöver ni köpa filter till värmeväxlarna, kontakta gärna Stig och Naida Mattsson, SGV 35, 073-157 50 80.

Vad gör jag om strömmen har gått?

Om ström ej finns hemma, kan du göra såhär:

 1. Kolla dina egna säkringar  (finns bra grej på Clas Olsson, då det ibland kan vara svårt att se om “den lilla änden” på proppen lossnat.
 2. Om ej ström, kolla i elskåpet, som finns på utsidan av ditt hus.
 3. Kontakta styrelsen, ringer någon medlem direkt till Fortum/Ellevio så får medlem själv betala för utryckningen.

Säkringar kan ibland lösa ut utan man kan finna någon direkt orsak. Vanligast är för hög belastning eller fel på apparat att propp löser. Tala med granne om man känner sig osäker med ovanstående problem. Proppskåp och övrig gemensam el-utrustning äger samfälligheten.

Tänk på din säkerhet, kontakta alltid en elektriker om du är minsta osäker.

Finns det gemensam utrustning att låna av samfälligheten?

Ja, samfälligheten har köpt in en del utrustning som kan lånas. Bl. a. stegar, häcksaxar, motorsågar och skottkärror. Det finns även en byggnadsställning som kan vara bra att använda när man målar huset.

För att låna utrustning kontaktar du Mark- och materialansvariga via formuläret. Räkna med att en viss framförhållning krävs, speciellt under sommaren.

Vad bör jag tänka på när jag säljer min fastighet?

Gör flyttanmälan (blankett).

Hur sköter jag värmeelementen?

Läs mer om värmeelementen här

Hur sköter jag värmeväxlaren?

Läs mer om värmeväxlaren här

Hur mycket betalar jag för vattnet?

Läs mer om vattenkostnad här

Vad är koden till miljöstugorna?

Koden byts ibland och när det sker så lämnas information om den nya koden i din brevlåda. Om du inte kan koden så fråga en granne.

Vad gör jag om en lampa i områdesbelysningen behöver bytas?

Kontakta styrelsen@molnflygaren.se.

Vad gör jag om någon parkerar fel?

Kontakta parkeringsgruppen på p-hyregrupp@molnflygaren.se. Är det hantverkare så prata gärna med grannen som anlitar dessa. De får använda gäst-parkeringskorten.

Vad gör jag om det är klotter i området?

Om du inte kan ta bort det själv, så kontakta styrelsen som har medel för att ta bort klotter. Dokumentera gärna så kan man göra en polisanmälan.

Vad gör jag om det är stopp i sopsugen?

Kontakta styrelsen och notera vilken sopsug det rör sig om. Numrering finns på lappen bredvid sopsugen (oftast närmstliggande adress).

Hur ställer jag en ny fråga?

Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du kontakta styrelsen@molnflygaren.se eller använda Facebook. Det finns många hjälpsamma grannar!