Hur gör jag?

Innehållsförteckning

  Praktiskt

  Det finns en del saker att tänka på och försöka komma ihåg att göra. Vi listar några här, framför allt av praktisk karaktär. Under fliken “Anvisningar” finns mer information om vad som gäller i vårt område.

  Kontakta oss gärna om du saknar något på den här sidan.

  • Ta ut värmeväxlaren och byt samtidigt filter
  • Under första hälften av mars kommer styrelsen och läser av vattenmätarna (trådlöst utanför huset)
  • Vårens städdag
  • Klipp häcken om du har häck ut mot allmänning
  • Håll lite extra koll i området eftersom många reser bort under några sommarveckor
  • Sätt in värmeväxlaren och byt samtidigt filter
  • Lufta elementen
  • Höstens städdag
  • Dags att lämna in motioner till årsstämman
  • Sanda vid behov på gångvägen utanför din egen tomt.
  • Skotta undan snö vid garage och förråd eftersom snöplogen har svårt att komma åt där. Lådor med sand finns runt om i området.

  Datum för städdagar, styrelsemöten m.m. finns  i kalendern.

   

  Vilka färger ska jag måla huset med?

  Varje medlem handlar färg av valfri färghandlare. För att hålla det enhetligt finns färgkoder att förhålla sig till.
  Läs om vilka husfärger som ska användas.

   

  Vad innebär städdagar?

  Under april och oktober anordnas gemensamma städdagar. Tanken är att alla som vill fortsätta ha ett attraktivt boende deltar efter förmåga. Om man inte har möjlighet vid årets datum kan man självklart göra något vid ett annat tillfälle, prata med din etapprepresentant eller hör av dig till styrelsen.

   

  Vad är och hur utses en etapprepresentant?

  Etapprepresentanterna har ett visst samordningsansvar för arbetet under höst- och vårstädningarna. Inför varje städdag ordnar styrelsen ett kort möte för etapprepresentanterna. Om jord, gödsel m.m. behöver beställas så gör styrelsen det.

  Förslag: Samla grannarna på morgonen och gå igenom vad som behöver göras, alternativt skriv en lapp och dela ut i brevlådorna.

  Vid årsmötet väljs ofta någon eller några nya styrelseledamöter in. Om du som etapprepresentant har förslag på lämplig person till styrelsen eller annan funktion inom föreningen så hör gärna av dig till styrelsen.

  I början av varje år ska en ny etapprepresentant ta över. Styrelsens förslag är att man har ett rullande schema och att uppdraget  går vidare till grannen med högre nummer på sin adress, för att så småningom starta om  med den lägsta adressen inom etappen o.s.v. Mejla styrelsen så snart det är klart vem som tar över.  Det måste inte ske från  januari men tidigare representant har kvar uppdraget till dess att styrelsen fått in ett nytt namn.

  Lista över nuvarande etapprepresentanter finns under fliken Kontakt/kontaktuppgifter förtroendevalda.

   

  Hur gör jag om jag vill boka träfflokalen?

  Se formulär under fliken Kontakt.

   

  Energideklaration

  Som en hjälp för upprättande av Energideklaration:

  Våra hus har under de senaste 10 åren i snitt förbrukat 11,37 MWh/år och hus, varav 24 procent är för uppvärmning av varmvatten och 76 procent för själva uppvärmningen.

   

  Hur fungerar värmeväxlaren?

  Värmeväxlaren sitter ovanför spisen i köket. Den värmer upp ingående luft med utgående vilket sparar energi.

  Felsökningsschema
  Fråga: Dåligt eller inget utsug i våtutrymmena (en bit toapapper fastnar ej)
  Svar:
  1) Kolla reglaget på luckan. Den ska stå på 3 eller 4.
  2) Öppna luckan, kontrollera frånluftsfiltret på växlarens högra sida. Om det är igensatt (oftast är det riktigt, riktigt smutsigt) så byt.
  3) Om det fortfarande inte fungerar rekommenderar vi att ni anlitar servicetekniker. Det kan vara motorn som är trasig, men också avfrostningsuret* som är trasigt.

  Fråga: Dålig eller ingen tilluft i sov- och vardagsrum:
  Svar: 1) Kolla reglaget på luckan. Skall stå på 3 eller 4 i era hus.
  2) Kontrollera intagsgallret på husets utsida. Om det är igensatt så kommer ingen luft in. I så fall, rengör.
  3) Öppna luckan, drag ut värmeväxlaren försiktigt. Ovanför värmeväxlarens inre vänstra sida, sitter uteluftsfiltret. Tag ut det, rengör eller byt.
  4) Om det fortfarande inte fungerar, rekommenderar vi att ni anlitar servicetekniker. Det kan vara motorn som är trasig, men också avfrostningsuret* som är trasigt.

  Är det mycket smuts i frånluftskanalerna? Boverket rekommenderar kanalrengöring vart 5:e år. Lossa ett frånluftsdon, t.ex. i badrummet och lys in med ficklampa. Man kan vid behov beställa en kanalrengöring.

  Fråga: Varför låter det ovanligt mycket?

  Svar: Kanske dags för motorbyte eller lagerbyte.  Lagerbyte, kontakta Ekström & söner AB  tel 087269550  www.ekstrom-soner.se

  Fråga: Kan man kan byta ut spiskåporna?

  Ja, aggregaten är oftast bra. Att byta ut original- spiskåporna är ett sätt att få en lite modernare design.

  *Avfrostningsuret är en mekanism som sitter innanför metallkåpan där av/på-knappen sitter inne i aggregatet. Det har till uppgift att stänga av tilluftsfläkten i 30-minutersintervallerna när det är kallt ute. När det börjar bli dåligt så hörs ett tydligt ”tickande/rasslande” när man öppnat luckan. Till slut kan fläktarna stanna. Man rekommenderar att om det inte är bytt någon gång, och det börjar låta illa, så kan det vara bra att göra det för att undvika eventuellt driftstopp. I så fall, kontakta servicetekniker.

  Ventex i Stockholm, Andreas servicetekniker 0708351086 

  Var köper jag filter till värmeväxlaren?

  Behöver ni köpa filter till värmeväxlarna, kontakta styrelsen. Vi har Swish.

  1236733976.

  Hur sköter jag värmeväxlaren?

  Läs mer om värmeväxlaren här

   

  Vad gör jag om strömmen har gått?

  1. Kolla dina egna säkringar  (finns bra grej på Clas Olsson, då det ibland kan vara svårt att se om “den lilla änden” på proppen lossnat).
  2. Om ej ström, kolla i elskåpet, som finns på utsidan av ditt hus.
  3. Kontakta styrelsen. Obs! Om en medlem ringer direkt till Fortum/Ellevio så får denne själv betala för utryckningen.

  Säkringar kan ibland lösa ut utan att man kan finna någon direkt orsak. Vanligast är för hög belastning eller fel på apparat. Tala med granne om du känner dig osäker kring ovanstående. Proppskåp och övrig gemensam el-utrustning äger samfälligheten.

  Tänk på din säkerhet, kontakta alltid en elektriker om du är det minsta osäker.

   

  Finns det gemensam utrustning att låna av samfälligheten?

  Ja, samfälligheten har köpt in en del utrustning som kan lånas. Bl. a. stegar, häcksaxar, motorsågar och skottkärror. Det finns även en byggnadsställning som kan vara bra att använda när huset ska målas.

  För att låna utrustning kontaktar du Mark- och materialansvariga via formuläret. Räkna med att en viss framförhållning krävs, speciellt under sommaren.

   

  Vad bör jag tänka på när jag säljer min fastighet?

  Gör flyttanmälan (blankett).

   

  Hur sköter jag värmeelementen?

  Läs mer om värmeelementen här

   

  Hur mycket betalar jag för vattnet?

  Läs här om vattenkostnad + goda råd för att spara vatten och energi

   

  Vilken är koden till miljöstugorna?

  Koden byts ibland och när det sker lämnas information om den nya koden i din brevlåda. Om du inte kan koden så fråga en granne.

   

  Vad gör jag om en lampa i områdesbelysningen behöver bytas?

  Kontakta styrelsen@molnflygaren.se.

   

  Vad gör jag om någon parkerar fel?

  Kontakta parkeringsgruppen på p-hyresgrupp@molnflygaren.se. Är det hantverkare som parkerat olämpligt så prata gärna med grannen som anlitar dem. Hantverkare får använda gästparkeringskorten.

   

  Vad gör jag om jag har tappat bort ett parkeringskort eller bomnyckeln?

  Förlorat kort anmäls till styrelsen och ett nytt kort fås mot en avgift på 200kr. Ny bomnyckel, s.k. brandkårsnyckel,  köps hos en välsorterad låssmed.

   

  Vad gör jag om det är klotter i området?

  Om du inte kan ta bort det själv, så kontakta styrelsen som har medel för att ta bort klotter. Dokumentera gärna så att en polisanmälan eventuellt kan göras.

   

  Hur ställer jag en ny fråga?

  Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du kontakta styrelsen@molnflygaren.se eller använda Facebook. Det finns många hjälpsamma grannar!