Garageinformation

Nu är låsdetaljen och handtaget bytt på samtliga garageportar. De passade även på att smörja de rörliga delarna.

Vi har haft en del problem med inbrott/inbrottsförsök den senaste tiden. Håll ögonen öppna efter obehöriga.Vb. Ring polis.

Tydligen går obehöriga runt och känner om vi låst portarna, så vi får inte glömma att låsa porten själva.

Den som vill justera eller ta bort sin gummilist, får göra det på egen hand. Tänk på att löv och skräp kan blåsa in i garaget om ni gör listen för kort.

Fel och brister på porten, tacksamt för e-post eller brev. Notera då portnummer.