GDPR och Molnflygaren

 

GDPR

Den 25 maj 2018 träder en EU-gemensam förordning för hantering av personuppgifter i kraft, Dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation). Den ersätter PuL vilket är den svenska personuppgiftslagen som trädde i kraft 1998 och som reglerar hantering av personuppgifter.

Molnflygaren samfällighetsförening behandlar endast personuppgifter så som fastighet, fastighetsägare, personnummer, adress, postadress, mobilnummer och e-postadress. Dessa personuppgifter lagrar vi och behandlar för att kunna ge medlemmar information, bjuda in till stämma och på andra sätt kommunicera med samfällighetens medlemmar.

Molnflygaren samfällighetsförening behandlar endast personuppgifter, lagrar, använder för kommunikation och debitering, som baseras på föreningens stadgar som i detta sammanhang kan ses som ett avtal, vilket betyder att medlemsregistret baseras på avtal. Personuppgifterna används endast för samfällighetens arbete och lämnas inte vidare.

Molnflygaren tar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna vidmakthålla den verksamhet som ska bedrivas inom samfälligheten och den kommunikation som är nödvändig med medlemmar inom samfälligheten. Molnflygaren tillämpar i detta sammanhang uppgiftsminimering och inga andra personuppgifter än de ovan nämnda registreras.

Molnflygaren sparar personuppgifter så länge som en medlem står registrerad på en fastighet och så länge som samfälligheten i något hänseende är rapporteringsskyldig.

Molnflygaren har för avsikt att alltid ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt i medlemsregistret. Vi uppmanar därför samtliga medlemmar att meddela styrelsen om några uppgifter ändras så som exempelvis avflyttning alternativt nytt telefonnummer.

För att hantera samfällighetens bokslut och löpande debitering/fakturering samarbetar samfälligheten sedan många år tillbaka med Wällstedts Redovisningsbyrå AB, http://www.wallstedts.se, som är specialiserade på ekonomitjänster för bl.a föreningar. Det är också Wällstedts Redovisningsbyrå AB som varje kvartal sänder ut betalningsinformation för periodens medlemsavgifter.

Styrelsen i Molnflygaren