Grushögar problem för sopmaskinen

Nästa vecka kommer Niklasson med sin sopmaskin och sopar gatorna i området. Om ni sopar ut grus från kanterna, eller sopar rent utanför ert hus, undvik att sopa ihop gruset i högar eftersom sopmaskinen kan ta skada av dessa.