Häckar runt i området

Hej!

Jag ber boende på Tätorpsvägen se över växtligheten som  breder ut sig över gångbanan. Stora förvuxna häckar utgör en trafikfara för gående och cyklister.

Lämplig utrustning finns att låna genom föreningens hemsida.

Styrelsen/Lasse