Höjning av avgiften till samfälligheten

Från och med januari månad höjs avgiften till samfälligheten med 200kr, från 2000 till 2200kr/ månad.
Styrelsen