Info vid sopsugen

Det har satts upp små informationsskyltar vid sopsugarna i området där det står vart man ska vända sig om det är stopp.

Information vid stopp i sopsugen

Dessa kom upp efter ett förslag på forumet. Använd gärna forumet om du har förslag till förbättringar.