Inför städ och fixardagen 11/10

Alla som bor i vår samfällighet vill att det ska vara ordning och reda i vårt område.
För att detta ska vara möjligt måste alla hjälpas åt.
Städ och fixardagarna (vår och höst) är de tillfällen då vi gemensamt hjälps åt att göra vår miljö så trivsam och fin som möjligt.
Information har skickats ut till resp. medlem, så man lätt kan få en överblick hur just ditt område ser ut.
Varje etapprepresentant har dessutom fått lite mer tips och råd hur arbetet ska ske, ett inplastat dokument som ska skickas vidare till den som tar över uppgiften som etapprepr.

Frågor eller funderingar?
-I så fall hör av er till styrelsen.