INFORMATION – Byte av sopcyklon i mottagningsstationen för sopor

Under vecka 50, måndag den 7 dec – fredag den 11 dec, kommer Sopsugens sopavskiljare, cyklon att bytas ut. Detta efter drygt 30 års användning. Det innebär att sopsugsanläggningen är avstängd varför markinkasten inte får användas under denna tidsperiod.

Hur ska soporna tas om hand under veckan?

Sopcontainers (10 kubik) kommer att ställas ut i vårt område på två ställen. I dessa ska hushållssopor slängas. Den ena containern ställs på gästparkeringen ovanför TV 140 vid norra Miljöstugan. Den andra containern ställs på gästparkeringen mellan TV 12 och TV 16.

Dessa kommer att ställas ut under söndag eftermiddag den 6 december.

Luckorna på föreningens sopinkast kommer att stängas igen med silvertejp. Där kommer också denna information att sitta.

Eventuella frågor kan ställas till Anders Fridh, mobilnr 070-4824284.

 

Hälsningar,

Anders Fridh

Styrelsen