Information från “Rädda Flaten/Rädda Ältasjön”

En engagerad medlem, Carina Hild, har till imorgon på städdagen bjudit in föreningen “Rädda Flaten/Rädda Ältasjön” för att alla ska kunna ställa frågor kring den tänka biogasfabriken som planeras att byggas i närheten.

Från kl 11 så finns de på TV 186. Välkomna!