Information kring Garageportsbytet.

Arbetet har nu inletts . Den första lasten på 80 portar har lastas av.Fortsättningsvis kommer garagemontören att skriva på din gamla port, när det är dags att flytta på bilen.Lämna garaget låst. På kvällen kan ni åter ställa bilen på plats. Montören kommer att överlämna garagenycklarna till er. Arbetet har inletts i de södra delarna i vårt område, vidare med garagen längs med Tätorpsvägen.

Tacksamt om ni kan sprida denna info till era grannar.

Hälsningar från styrelsen