Information kring vår sophantering

För drygt en vecka sedan skedde en olycka vid kärlen som står vid Tätorpsvägen 124.

Nya kärl är beställda. Försäkringsärende, inga personskador.

Stationen som står på Tätorpsvägen 140 är populär. Så populär att matavfallet inte riktigt räcker till. Vi har nu utökat matavfallet till tre kärl. Ett passande skåp kommer.

Mindre belastade är kärlen på Tätorpsvägen 46 och 138, gå gärna dit ni som kan.

Planeringen att nedmontera sopsugen pågår.

Styrelsen