Information om sopsug

Vad händer med vår sopsug?

Som vi tidigare påpekat så är det stora problem med rostskador och annat som gör att vår del inte fungerar som vanligt. Undersökningar pågår. Så länge det kommer nederbörd förvärras läget med vatteninträngning.

Troligt att vi inte har någon fungerande sopsug under en längre tid.

En preliminär beräkning på att restaurera anläggningen ligger på runt 20 milj kr. Vår del ca 1 milj.

Styrelsen