Information runt tidigare stopp i sopsugen

Information från sopsugen:

Upplysning till allmänheten från SopSam, Skarpnäck.

Det omfattande elfelet som drabbade sopsugssystemet i Skarpnäck under 11 dagar kring månadsskiftet oktober-november 2018 har blottat en sårbarhet man inte varit medveten om.

Orsaken till stoppet var en skada på en signalkabel som i sin tur slog ut flera styrkort. Styrkorten svarar för öppnandet och stängandet av ventilluckorna i sopsugsanläggningen. Felet hade en dominoeffekt som ledde till att hela sopsugsanläggningen i Skarpnäck sattes ur funktion.

Flera ventilluckorna fastnade i öppet läge medan andra förblev stängda. Soppåsarna lagrades i sopschakten och stanken från stamrören och från obehandlade soporna spreds i trappuppgångar och in i lägenheter. En del boenden tappade tålamodet och började slänga sina hushållssopor utanför miljöstugor och på gatan.

Att det var det mest omfattande felet någonsin bidrog till fördröjningen. En beredskapsplan aktiverades vilket innebar bl.a. att sopkärl placerades ut och ställdes fram på anvisade adresser. Styrkorten byttes ut och den skadade signalkabeln kunde temporärt åtgärdas. Under tiden jobbade personalen med att för hand rensa sopschakten och tömma systemet. En dryg vecka senare var anläggningen åter i normalt bruk.

Via styrelsen Molnflygaren