IP Only och fiber

Angående fiberanslutning från IP Only. Det är upp till var och en att teckna avtal med IP Only. Styrelsen ser positivt på möjligheten att nu på detta sätt lösa fiberfrågan i området. Dessutom för oss på ett förmånligt sätt.

Det är tänkt att den befintliga kanalisationen som finns ska användas, för att i största möjliga mån undvika grävning. Möjlighet att ansluta sig i efterhand finns, men då till ett annat pris. Det finns nu ingen arbetande fibergrupp i ämnet.

Styrelsen