Ishackor att låna !

Nu fryser det på. Isen ställer till problem vid bl.a garagen. Styrelsen vill påminna att det finns två  stycken ishackor att låna.Tala med Stig och Najda.

Hjälp gärna  till  att sanda, där det behövs. Tänk på tidningsbud, vår brevbärare och de som inte kan hjälpa till att sanda.