Kallelse årsmöte 2020

Kallelsen är nu utdelad till alla 159 fastigheter. Ett stort tack till Micke Lindh som hjälpt oss med kopieringsarbetet.

Styrelsen