Kompletterande åtgärder i samband med garageportsbytet

Garageportbytet pågår för fullt just nu. Mellanväggarna som sågades upp för att underlätta installationen ska återställas,  elen ska fixas och strömbrytarna ska sättas tillbaka igen när portarna är på plats.