Läcka på fjärrvärmen

Vi har en läcka på fjärrvärmen. På onsdag 13/5 mellan kl. 8.00 – 16.00 kommer det ske arbete med att försöka lokalisera skadan.

De med nedstigningslucka får en avisering. Varmvattnet kan påverkas tillfälligt, då diverse pumpar måste stängas av.

14/5. Läckan finns under Tätorpsvägen 114. För ca. 15-17 år sedan lagades fjärrvärmen just där. Nu åter stort läckage som måste åtgärdas omedelbart.

Grävarbete kommer att ske fredag 15/5 eller 18/5.