Laddstolpar

Fick idag information om att bidraget till laddstolpar kommer att försvinna 2019. Vi som har fått beviljat, kommer att få bidraget utbetalt under 2019. 

Tyvärr är ju även solcellsbidraget halverat, beroende på vilken regering vi till slut kommer att få kan dessa beslut rivas upp