Lagning av asfalt vid garage

Arbete pågår för att fixa de “hål” som bildats i asfalten vid garagen i etapp 3.

Grus och sten under stolpen hade spolats bort genom åren, så stolpen hängde mer eller mindre i luften. Det fick till följd att hela konstruktionen med port och allt, hängde snett. Nicklasson har fyllt ut håligheterna och dessutom lagt i en betongklump så att stolpen får ett ordentligt stöd.

Vid framtida renovering av garage och byte av garageportar kommer liknade arbeten troligtvis behöva att genomföras på flera ställen.