Lånelista för utrustning

Mark och materialansvariga i området vill påminna om att man ska skriva upp sig med namn och adress på de lappar som finns för detta ändamål när man lånar utrustning av samfälligheten. Detta för att förenkla för de som vill låna efteråt.