Markarbeten fortskrider

Omfattande markarbete utfört bredvid TV104. Arbetsledare Stig och Naida Mattson har nyligen tillsammans med entreprenören avslutat ett av flera markarbeten i området. Mer information kommer framöver.

Markarbete brevid TV104