Mer om garageportsbytet

Arbetet går vidare. Problem har uppstått vid Tätorpsvägen. Gamla betongsocklar som måste justeras innan portarna kommer på plats. Garageportarna har därför provisoriskt monterats över natten mellan torsdag-fredag. De garagen kan ej användas.

Styrelsen