Mer plats för plast

Då mängden återvinningsbar plast har ökat, så finns det nu mer utrymme i miljöstugorna för just plast. Mängden plåtförpackningar har minskat, så där finns nu en mindre behållare för det ändamålet.