Metallåtervinning,norra miljöstugan.

Då de stora betongbehållarna(BigBag) är borta, så kan metallförpackningar istället nu lämnas i miljöstugan.Kärlet är märkt för detta ändamål.
Detta beroende av klagomål från boende att betongbehållarna förfulat vårt område och skymt sikten till viss del.