Miljöstugorna, ny skyltning.

Vi fick ett förslag från en medlem angående de överfulla pappbehållarna i våra miljöstugor. Vi har nu ändrat om lite.

Så är det nu mer plats för papper/kartong och mindre för plast. Tryck gärna ihop förpackningarna, vik kartonger så blir det ännu mer plats.

Styrelsen