Minskat utbud av analoga kanaler från Com Hem

Styrelsen har just fått information via en medlem om att Com Hem i höst minskar utbudet av de analoga kanaler som ingår i samfällighetsavgiften. Enligt deras hemsida så försvinner mer än hälften av kanalerna vi har idag. Läs mer här

Styrelsen kommer att kontakta Com Hem för att få mer information kring detta och återkommer med information.