Molnflygarens hjärtstartare

Vi har en hjärtstartare i Molnflygaren.

Den finns placerad i ett skåp med adress: Tätorpsvägen 94.(vid undercentralen)

För att öppna skåpet använder vi samma kod som till miljöstugorna, hemsidan och till transportkärrorna.

Hälsar styrelsen