Möte med lantmäteriet 7/11 kring vår framtida sophantering

Information kring ärendet och en fullmakt finns nu utdelad i era brevlådor. För er som inte kan komma på mötet den 7/11, fyll i fullmakten.

Om flera delägare, underskrift av samtliga på fullmakten.

Styrelsen