Möte med samverkansgruppen den 21/2

Minnesanteckningar

Närvarande: Jenny Thelander regionchef, Lars Tony Nilsson verksamhetschef, Pernilla Frodén ,Vendela Hagas från Vågen och Nina Andersson Molnflygaren

Rapport från Nytida, läget är förhållandevis lugnt och stabilt. Personalomsättningen har minskat vilket gör att verksamheten fungerar bättre. Det är princip fullt på boendet. I H huset är det korttidsboende (härbärge).

Där måste boende biviljas av handläggare i kommunen. Så ingen kan bara åka ut till Skarpnäcksgården och få plats. Denna sommar har varit lugnare än den förra. Personalen har varit mer aktiva när de märker att någon sätter upp tält i området. Om person väl bosatts sig så är det svårt att avhysa dem, kronofogden måste då kopplas in. Området rondernas fortfarande med hund.

I gamla Rättarstugan (torpet som ligger till vänster innan trappan upp till herrgårdsbyggnaden) ska det bli ett aktivitetshus för de boende, en person ska anställas där.

Om något inträffar där du vill få kontakt med Skarpnäcksgården ring H huset så lotsar de er rätt tel 086836442. Ring polisen om något olagligt inträffar och meddela även styrelsen så att vi får en uppfattning om vad som händer i området.

Det blir nytt möte i mitten på maj.
När det gäller den kvinna som syns i vårt och plockat saker från våra tomter så har jag meddelat Jenny Thelander detta, hon skulle prata med den avdelning där hon bor.

Nina Andersson