Motioner till årsmötet

Torsdagen den 24 november är det dags för årsmöte. Motioner lämnas senast 30 september via mejl (styrelsen@molnflygaren.se) eller i föreningens brevlåda Tätorpsvägen 190.

Styrelsen