När kommer Niklasson och sopar upp gruset ?

Svar : På  Onsdag 13/4 eller torsdag 14/4. Sopmaskinen har krånglat. Hjälp gärna till att sopa fram grus från kanter och hörn, utan att det bildas stora grushögar.  Hälsningar från styrelsen.