Containrar för hushållssopor

2 stycken är utplacerade, en vid Statarlängan och en vid Miljöstugan Tätorpsvägen (karta finner du här). Lägg inga sopor i sopsugen då de ligger kvar i röret och vi vet inte hur länge detta stopp varar.
Frågor som dyker upp:

Vad har hänt? Anläggningen i hela Skarpnäck är avstängd, då flera skador på rör (bl.a rost) har gjort att vatten trängt in i systemet. Det intensiva regnandet har gjort att rören som transporterar våra sopor är fyllda med vatten. Tänk er en dammsugarslang med hål i nedsänkt i vatten.

Hur länge kommer sopsugen vara avstängd? Oklart. Ett omfattande arbete är igång, vi får mer info i bästa fall efter julhelgerna.

Info 200217, sopsugsmöte.

Vissa delar av sopsugen i Skarpnäck är igång igen. Hos oss kommer det vara avstängt tills vidare. Väntar på att vatten ska sjunka undan.Mycket är osäkert med vilka skador vi har, vatteninträngning, rostskador mm. Stora kostnader i samband med renovering av sopsugen, som det ser ut nu.

Miljöstugorna fungerar som vanligt.

Gå till karta