Nu är sommaren här!

Ett tydligt tecken är att sommarjobbarna dyker upp här och där i vårt område för att göra fint för allas trevnad.
Många av oss åker bort under sommaren, glöm inte att be någon granne titta till huset och lämna gärna ett telefonnummer om något skulle hända.
Den stora frågan för styrelsen har ju varit sophanteringen och tyvärr har vi inga besked att komma med. Vad vi har förstått så är det i slutfasen av ett beslut så vi håller tummarna att allt är klart efter sommaren.
Styrelsen önskar alla medlemmar en fin sommar