Nu på lördag

På lördag är det dags för höstens städdag. Som vanligt är det grill i Helikopterparken från klockan 13. Roligt om så många som möjligt kommer!

Om du undrar vad du ska göra så prata med din etapprepresentant. Alla etapprepresentanter ska ha koll på vad som ska göras inom sin egen etapp.

Skänk ett tack till de ungdomar som i somras jobbade med skötsel av området under ett antal dagar. Stort tack även till Stig och Naida såklart! Deras jobb då gör vårt jobb lättare nu!  Nedan ser ni dem alla på bild