Nytt metallkärl

Dom orangea kärlen som nu står där metallkärlet stod förut vid Etapp 1, är INTE kompost. Kompostkärlen skall stå i miljöstugan när dom levereras. Sopsugssamfälligheten som tömmer vår miljöstuga har en ny leverantör för denna tömning. Det är dom som utan att säga till har bytt ut vårt metallkärl, som kommer att märkas upp som just detta.