OBS!Medlemsavgiften är höjd till 2.000:- från 1/1-2011 enligt stämmobeslut