Ofta stopp i sopsugen

På senare tid har det varit många stopp i sopsugen. Det har berott på renoveringsarbete i sopsugsterminalen på Horisontvägen och att man därför ibland bara tömt en eller två gånger per dag istället för tre som det ska vara.

Detta ska nu vara klart och tömning sker tre gånger per dygn, runt klockanl 9, 15 och 19 såväl vardagar som helger.

För att undvika stopp i anläggningen skall inte skrymmande artiklar såsom trälådor, tidningar etc slängas i utkasten utan tas till miljöstationerna resp tidningscontainrarna på Tätorpsvägen. Se även den broschyr som delades ut förra året till varje medlem och som rör Sophanteringen.

Även viktigt att komma ihåg att vi inte får ställa soppåsar vid sopsugen om det skulle vara fullt!

Som vanligt SMS:ar du till +46704824284 vid stopp i sopsugen.