Om sopsugen

Sopsugen är avstängd på grund av vatteninträngning i delar av anläggningen. Grundvatten tränger fortfarande in och pumpas ut i stora mängder.

I veckan (från den 3/4) kommer åter tekniker från Envac som ska filma och jobba vidare så att funktionen återställs så snart detta är möjligt.