Om sopsugen

Senast vi informerade om läget här på hemsidan (25 februari) handlade det framför allt om att styrelsen arbetade för ett utträde ur Sopsam (sopsugssamfälligheten), med ambitionen att i stället ordna vår egen sophantering här i området. Detta eftersom den renovering av sopsugen som Sopsams styrelse vill genomföra kommer att bli mycket komplicerad, kostsam och ta lång tid.

Sedan dess har dock något mycket oväntat hänt. Under arbetets gång har det nämligen visat sig att varken Molnflygaren som samfällighet eller vi alla som enskilda fastighetsägare är medlemmar i Sopsam. Detta låter förstås väldigt märkligt. Vi har ju använt sopsugen och betalat för tjänsten i alla år.

Det hela beror på att Lantmäteriet 1993 fattade ett felaktigt beslut. Enligt lag kan nämligen bara ägare till fastigheter som ingår i sopsugens s k  gemensamhetsanläggning vara medlemmar i Sopsam ­- och våra fastigheter här i området är inte anslutna till anläggningen. Att det förhåller sig på det här sättet har utretts av lantmäterikonsult genom AG Advokat (som vi anlitar för juridisk expertis).

Detta innebär att vår motion till Sopsams årsmöte om utträde dras tillbaka. Vi kan ju inte utträda ur något som vi inte är medlemmar i.

Så vad händer nu?

Det har varit många och snåriga turer i den här frågan – och mycket återstår. Det handlar om att fortsätta arbetet med att utreda bästa alternativ för vår framtida sophantering vilket innefattar en rad kontakter inom Stockholms stad. Dessa gäller såväl stadens egna planer som deras olika synpunkter och krav på oss när det gäller sophantering.

Vi fortsätter arbeta med detta i snabbast möjliga takt, och återkommer så snart det finns mer av vikt att informera om.

Styrelsen