Parkeringsbestämmelser

 

Vårt område har ett fåtal gästparkeringsplatser.Ett par medlemmar i vår förening har till uppgift att kontrollera att dessa används så som det var tänkt, det vill säga endast av våra besökare. Alternativet är att vi skulle anlita ett parkeringsbolag vilket fler andra föreningar gör. Det skulle dock bli betydligt dyrare. Dessutom skulle ett p-bolag innebära en hårdare indrivning av p- böter.

Att vara parkeringsvakt tillhör inte en av de populäraste uppdragen att ha i vår förening.Vi är glada att det finns två personer som vill ta på sig denna otacksamma uppgift. 

Reglerna är enkla

  • Dina gäster måste ha en gul parkeringslapp synlig i bilens vindruta. 
  • Bor du här får du inte parkera på en gästplats.
  • Skulle du av någon anledning behöva stå på en gästparkering, maila styrelsen så kan du få ett tillfälligt ok. 

Vi använder aldrig Facebook som forum, är du mån om att förbättra vårt område maila frågor och synpunkter till oss.                          

Trevlig Påsk önskar vi er!

Styrelsen

Om sopsugen

Sopsugen är avstängd på grund av vatteninträngning i delar av anläggningen. Grundvatten tränger fortfarande in och pumpas ut i stora mängder.

I veckan (från den 3/4) kommer åter tekniker från Envac som ska filma och jobba vidare så att funktionen återställs så snart detta är möjligt.

Sopsugarna avstängda

Vi har fått meddelande om att det tränger in vatten i vårt sopsugssystem. Det kommer att ställas upp fem stycken behållare vid varje miljöstuga där hushållssoporna ska slängas. Vi återkommer när felet är åtgärdads.

Styrelsen

Trädgårdavfall

Nu kommer ett vårtecken till!

Kärlen för trädgårdsavfall är nu utplacerade. 4 st vid södra miljöstugan och 4 st vid kontoret Tätorpsvägen 190.

Sandsopning!

I nästa vecka är det dags för ett av områdets vårtecken, sandsopningen. Innan måndag (vi vet inte exakt dag) behöver du/ ni sopa bort grus från kanter,inga grushögar och inga kvistar. Glöm inte bort våra gemensamma ytor förråd, vid rabatter och även framför våra garage. Ju noggrannare vi är desto finare blir det.

Vårliga hälsningar från Styrelsen


Uppdaterade anvisningar 2019 finns nu.

Anvisningarna (en manual kring regler, skötselråd och annat) har funnits sedan länge i vår samfällighet. Finns dels på hemsidan och de går även att få i utskriftsformat. (protokoll – praktiskt – anvisningar)

Allt är genomgånget och väl värt att läsa igenom både för gamla och nya medlemmar.

Styrelsen

Vi söker 2 arbetsledare.

Arbetet består av att ta hand om 4-5 skolungdomar som ska jobba i vårt område i sommar med trädgårdsarbete och annat.

Tidpunkt: Fyra dagar efter skolavslutningen och fyra dagar innan skolan börjar.(återkommer med exakta datum)

Ålder: Du ska ha fyllt 18 år, gärna en pensionär. Bo i vårt område.

Hör av dig till styrelsen!

styrelsen@molnflygaren.se