IP Only och fiber

Angående fiberanslutning från IP Only. Det är upp till var och en att teckna avtal med IP Only. Styrelsen ser positivt på möjligheten att nu på detta sätt lösa fiberfrågan i området. Dessutom för oss på ett förmånligt sätt.

Det är tänkt att den befintliga kanalisationen som finns ska användas, för att i största möjliga mån undvika grävning. Möjlighet att ansluta sig i efterhand finns, men då till ett annat pris. Det finns nu ingen arbetande fibergrupp i ämnet.

Styrelsen

Fiber i Molnflygaren

Medlemmar i Molnflygarens samfällighet har fått ett förslag på fiberanslutning från företaget IP Only. Det är fritt för var och en att teckna sitt avtal. Vi kommer att behålla Comhem för de som inte är intresserade av fiber. Flera samfälligheter i området har även de fått detta erbjudande.

Styrelsen kommer att ta upp saken på nästa styrelsemöte den 16/9.

Mer information kommer när vi vet mera.

Styrelsen för Molnflygaren

Stök i området

I går kväll vid 22- tiden kom en påverkad kvinna in på tomt hos medlem, krossade fönster och skrämde familjen. Polis anlände och eftersökte personen. Verkar vara en narkoman som för tillfället uppehåller sig bakom Skarpnäcksgården i tält.

Vad har vi i styrelsen gjort under dagen?

Kontaktat Nytida som känner till tältlägret, informerat stadsdelsdirektören, informerat kommunpolisen, anmälan till”tyck till om Stockholm” om lägret och även haft kontakt med sociala. Grannar och styrelsen har försökt stötta den drabbade familjen.

Styrelsen har framfört våra synpunkter, att vi kräver snara åtgärder.Detta är helt oacceptabelt att ha missbrukare i närheten av vårt boende, där ingen form av vård bedrivs.

Att ett vaktbolag omedelbart sätts in för att öka tryggheten i närområdet.

Vi är måna om att vi alla ska känna oss trygga i Molnflygaren!

Färg till förråden

Nu finns mer färg för målning av förråden. Så har du ännu inte målat och vill passa på att göra det nu – kontakta styrelsen så kan du komma och hämta färg.

ComHem sänder digitalt från 8 september

Vi vill påminna om att ComHem går över till att sända TV-kanalerna helt digitalt 8 september. Ni som tittar på analoga sändningar måste alltså ändra till digital TV innan dess. Läs mer på https://www.comhem.se/tv/digitalsering

Vill du engagera dig i SopSam?

Vi vill undersöka om det finns någon medlem som skulle vara intresserad av att engagera sig i SopSam, det vill säga samfällighetsföreningen som hanterar sophanteringen på Skarpnäcksfältet (där vi äger 5 procent). Det innebär att representera Molnflygaren i styrelsen för SopSam. Nästa styrelsesammanträde sker 24 september.

Är du intresserad/vill veta mer så kontakta Molnflygarens styrelse.

Träfflokalen

Efter våren och sommarens genomgång av våra skyddrum, så har nu återställningen av träfflokalen inletts. Arbetet sköts av en aktiv medlem som ser till att lokalen kommer kunna lånas ut inom kort tid.

Information om när lokalen åter kan lånas ut kommer att presentera på hemsidan.

Styrelsen

Stölder i området

Den senaste tiden har vi haft ett ökat antal besökare från närliggande område som stjäl saker från våra tomter. Kan vara allt från cyklar, lampor, krukor, antenner och kläder.

Styrelsen har fått rapporter från Skarpnäcksgården , som säger att det finns boende/besökare där som är stökiga.

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att vara vaksamma. Att vid hot eller hot om våld ringa akut 112.

Vid stölder, polisanmäl på nätet. Går även att anmäla/klaga till Stockholms stad via appen “Tyck till”

Hälsningar från Styrelsen

Avbrott varmvatten

Stockholm exergi behöver göra en reparation på fjärrvärmenätet med kort varsel.

Inget varmvatten 20200805 från kl. 10.00 till 20200805 kl. 15.00.

Styrelsen