Sopsugarna avstängda

Vi har fått meddelande om att det tränger in vatten i vårt sopsugssystem. Det kommer att ställas upp fem stycken behållare vid varje miljöstuga där hushållssoporna ska slängas. Vi återkommer när felet är åtgärdads.

Styrelsen

Trädgårdavfall

Nu kommer ett vårtecken till!

Kärlen för trädgårdsavfall är nu utplacerade. 4 st vid södra miljöstugan och 4 st vid kontoret Tätorpsvägen 190.

Sandsopning!

I nästa vecka är det dags för ett av områdets vårtecken, sandsopningen. Innan måndag (vi vet inte exakt dag) behöver du/ ni sopa bort grus från kanter,inga grushögar och inga kvistar. Glöm inte bort våra gemensamma ytor förråd, vid rabatter och även framför våra garage. Ju noggrannare vi är desto finare blir det.

Vårliga hälsningar från Styrelsen


Uppdaterade anvisningar 2019 finns nu.

Anvisningarna (en manual kring regler, skötselråd och annat) har funnits sedan länge i vår samfällighet. Finns dels på hemsidan och de går även att få i utskriftsformat. (protokoll – praktiskt – anvisningar)

Allt är genomgånget och väl värt att läsa igenom både för gamla och nya medlemmar.

Styrelsen

Vi söker 2 arbetsledare.

Arbetet består av att ta hand om 4-5 skolungdomar som ska jobba i vårt område i sommar med trädgårdsarbete och annat.

Tidpunkt: Fyra dagar efter skolavslutningen och fyra dagar innan skolan börjar.(återkommer med exakta datum)

Ålder: Du ska ha fyllt 18 år, gärna en pensionär. Bo i vårt område.

Hör av dig till styrelsen!

styrelsen@molnflygaren.se

Container på plats!

Nu kan städningen av garagen börja. När lås kommer så är koden densamma som den till miljöstugorna.

Trevlig helg önskar styrelsen

Till alla medlemmar i Molnflygarens Samfällighet

 Nu är det snart dags för NewEl att påbörja arbetet med att byta våra gamla motorvärmaruttag till moderna uttag som kan styras från din mobiltelefon. Dessa kan på ett elsäkert sätt ladda hybrid och elbilar.

Beslut om detta togs på årsstämman och dessutom hade vi den stora turen att få pengar från Klimatklivet vilket betyder att 50% av investeringen betalas av Naturvårdsverket.  Arbetet kommer att sättas igång v. 8 och kommer vara klart ca v. 16. Det kommer att läggas en lapp i brevlådan en vecka innan det är dag för ditt garage. Lappen kommer att delas ut av NewEl. 

Har du mycket på väggarna i garaget så är det dags att börja städa. Det måste vara tomt en meter på vardera sida om ditt nuvarande motorvärmaruttag. Saker som inte slängs kan du placera mitt på din garageplats. Det är dock nödvändigt att montörerna lätt kommer runt. 

Om du har larm i ditt garage, glöm inte att stänga av detta!

Det kommer att finnas en låst container (samma kod som till miljöstugorna) där kan du slänga gamla grejer. Containern kommer att placeras på gästparkeringen vid den södra miljöstugan dvs den som ligger nära träfflokalen.

 När det är dags för montering i din länga ska ingenbil stå där. Vi kommer att tillåta parkering i området där det finns möjlighet. Det måste dock finnas utrymme att komma fram med andra fordon tex utryckningsfordon. 

För att fortlöpande få information om vilka garage som är klara gå till www.molnflygaren.se/laddboxar

Montörerna kommer att börja med garagen 55 -72 v. 8 ( Tätorpsv. 25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,53,55,57,104,102,100,98 och 96.

Föreningslokalen kommer inte att kunna bokas under tiden som Newel är i området och monterar uttagen. Den kommer att användas av personalen för allt material och som lunchställe.

Det är viktigt att alla garageplatser är färdiga när du/ ni får besked om montering. Väntetid kostar pengar!

Styrelsen

Snöröjning

Att enskild medlem har synpunkter på aktuell snöröjning är helt ok.

Att medlem ger sig på snöröjaren och gnäller och skäller är helt oacceptabelt!

Någon medlem i Molnflygaren borde skämmas att bete sig på detta sätt.

Detta har nu hänt denna snörika helg.

Synpunkter ska riktas till styrelsen och ingen annan!