Skyddrum och förråd

Vi har fått ett förläggande från MSB (myndighet för samhällsskydd och beredskap) kring våra skyddsrum. De har besiktas och ska åtgärdas under April och Maj månad. Detta innebär att de som har förråd i skyddsrummen måste se till att de öppnas. Var uppmärksam på kommande information som t.ex insamling av nycklar mm. Information kommer att sättas upp på dörrarna till skyddsrummen och på hemsidan.

Arbetet kommer att utföras av Andre Samuelsson Skyddrum AB.

Frågor kring detta skickar ni till: styrelsen@molnflygaren.se

Hälsningar från Styrelsen

Information om sopsug

Vad händer med vår sopsug?

Som vi tidigare påpekat så är det stora problem med rostskador och annat som gör att vår del inte fungerar som vanligt. Undersökningar pågår. Så länge det kommer nederbörd förvärras läget med vatteninträngning.

Troligt att vi inte har någon fungerande sopsug under en längre tid.

En preliminär beräkning på att restaurera anläggningen ligger på runt 20 milj kr. Vår del ca 1 milj.

Styrelsen

Solcellsgruppen informerar

Från årsmötet 2019 bildades en grupp som skulle se över möjligheten att samfälligheten skulle ordna med solceller för elproduktion.

Det går inte att genomföra bl.a av juridiska skäl.

Istället inbjuder gruppen till ett informationsmöte den 23 mars kl 19.00

i träfflokalen, Skarpnäcks Gårdsvägen 85.

För dig som själv funderar på att sätta upp solceller på ditt eget tak och vill veta mer. Om det blir fler som installera solceller finns ev. möjligheten att få ner kostnaden.

Hälsningar från solcellsgruppen. Anderas, Bjare, Anna och Lasse

Info om sopsugen

Som ni alla märker är ju våra sopsugar fortfarande avstängda. Det finns i nuläget inget datum när systemet kommer igång. Just nu håller man på med felsökning och och man har hittat flera brister som måste åtgärdas. Systemet är 37 år och det finns en beräknad livslängd på ca 30! Så fort vi får information om tidsplanen och vilka åtgärder som planeras så återkommer vi.
Styrelsen

Containrar för hushållssopor

2 stycken är utplacerade, en vid Statarlängan och en vid Miljöstugan Tätorpsvägen (karta finner du här). Lägg inga sopor i sopsugen då de ligger kvar i röret och vi vet inte hur länge detta stopp varar.
Frågor som dyker upp:

Vad har hänt? Anläggningen i hela Skarpnäck är avstängd, då flera skador på rör (bl.a rost) har gjort att vatten trängt in i systemet. Det intensiva regnandet har gjort att rören som transporterar våra sopor är fyllda med vatten. Tänk er en dammsugarslang med hål i nedsänkt i vatten.

Hur länge kommer sopsugen vara avstängd? Oklart. Ett omfattande arbete är igång, vi får mer info i bästa fall efter julhelgerna.

Info 200217, sopsugsmöte.

Vissa delar av sopsugen i Skarpnäck är igång igen. Hos oss kommer det vara avstängt tills vidare. Väntar på att vatten ska sjunka undan.Mycket är osäkert med vilka skador vi har, vatteninträngning, rostskador mm. Stora kostnader i samband med renovering av sopsugen, som det ser ut nu.

Miljöstugorna fungerar som vanligt.

Gå till karta

Sopsugen

Vi har fått meddelanden om att en kris och beredskapsplan aktivitets när det gäller sopsugsanläggningen. Detta innebär att det kommer att ställas ut containrar i området. Vi har ännu inte fått besked om när men återkommer så fort vi vet.
Hälsningar Styrelsen