Städ och fixardag 23/4

Inom närmaste dagarna kommer era etapprepresentanter dela ut information till er kring vad som ska göras på städ och fixardagen i de olika etapperna.

Kan nämnas att vi denna gång har ett litet extra program.

Förmiddag, städning i respektive etapp.

13.00 Grill vid bilparken (nedanför träfflokalen)

14.00 Information kring solceller. (nedanför träfflokalen)

15.00 Visning av våra skyddsrum (nedanför träfflokalen)

Välkomna! /styrelsen

Sandsopning 2022

I år har vi en ny leverantör som fått i uppdrag att ta bort sanden på våra vägar. Styrelsen fick inte något förhandsbesked att den första “grovsopningen” skulle ske i veckan.

Trivselträdgårdar kommer nästa vecka och finsopar. (från 28/3)

Som medlem kan du nu i helgen sopa fram grus från hörn och kanter, utan att skapa högar av grus. Plocka gärna bort kvistar o.dyl.

Styrelsen

Etapprepresentanter!

Idag söndag har ni fått en lapp i er brevlåda. Boka den 7 april, då har några ur styrelsen möte där vi går igenom vad som behöver göras på städdagen.

Välkomna

Styrelsen

Sommarjobb

Nu är det dags att söka,

Vi söker 8-10 ungdomar för framför allt trädgårdsarbete. Du är mellan 14-17 år och bor i området. Arbetstid: 6 tim/dag period 1. 13-16 juni eller period 2. 8-11 aug. Lön: 560 kr/dag före eventuell skatt. Skriv din ansökan själv inkl adress och telefonnummer samt vilken period du kan jobba. Mejla till styrelsen@molnflygaren.se eller lägg ett brev senast den 30 april i brevlådan på TV 190.

Vi söker även två arbetsledare / period. Du ska ha fyllt 18 år och bo i området, gärna pensionär. Arbetstid: 7 tim/dag, datum som ovan. Lön: 1050 kr/dag före skatt.  

Välkommen med din ansökan

Styrelsen

Möte med samverkansgruppen den 21/2

Minnesanteckningar

Närvarande: Jenny Thelander regionchef, Lars Tony Nilsson verksamhetschef, Pernilla Frodén ,Vendela Hagas från Vågen och Nina Andersson Molnflygaren

Rapport från Nytida, läget är förhållandevis lugnt och stabilt. Personalomsättningen har minskat vilket gör att verksamheten fungerar bättre. Det är princip fullt på boendet. I H huset är det korttidsboende (härbärge).

Där måste boende biviljas av handläggare i kommunen. Så ingen kan bara åka ut till Skarpnäcksgården och få plats. Denna sommar har varit lugnare än den förra. Personalen har varit mer aktiva när de märker att någon sätter upp tält i området. Om person väl bosatts sig så är det svårt att avhysa dem, kronofogden måste då kopplas in. Området rondernas fortfarande med hund.

I gamla Rättarstugan (torpet som ligger till vänster innan trappan upp till herrgårdsbyggnaden) ska det bli ett aktivitetshus för de boende, en person ska anställas där.

Om något inträffar där du vill få kontakt med Skarpnäcksgården ring H huset så lotsar de er rätt tel 086836442. Ring polisen om något olagligt inträffar och meddela även styrelsen så att vi får en uppfattning om vad som händer i området.

Det blir nytt möte i mitten på maj.
När det gäller den kvinna som syns i vårt och plockat saker från våra tomter så har jag meddelat Jenny Thelander detta, hon skulle prata med den avdelning där hon bor.

Nina Andersson

Skyddsrum i vårt område

Vi har sju stycken skyddrum i vår samfällighet. De är nybesiktade och godkända av MSB.

De är ordentligt skyltade. Samlingplats är nedanför träfflokalen Skarpnäcks Gårdsväg 85.

Styrelsen/ Lasse Brodén ordförande

Dåliga termostat på elementen?

Ulf Strömvall som bor i området och som är rörmokare (Munins rör),

har erbjudit sig att byta termostaten på elementen, byter du/ni alla skulle

kostnaden bli 7900kr. Är du intresserad ring 0761418886

styrelsen