Information om Skarpnäcksgården

I samband med stölder i vårt område har frågan om Skarpnäcksgårdens boende kommit upp. 

Vi vill här publicera delar av ett brev från Jenny Thelander som är chef på Nytida som driver Skarpnäcksgården. 

Vi vill uppmana er alla att 1. Polisanmäla om något blir stulet 2. Meddela styrelsen då representanter från oss och närliggande föreningar träffar Nytida kontinuerligt. På dessa möten är det bra att ha en samlad bild av vad som händer i vårt område. 

Utdrag ur brevet från Jenny Thelander

Hos oss bor personer på frivillig grund med beviljat boende från socialtjänsten, det kan vara akuta placeringar för en natt eller placeringar över år. Under boendetiden är de fria att komma och gå precis som till vilket annat frivilligt boende som helst. Precis som du och jag kan komma och gå till våra boenden.

Självklart är det allvarligt om någon begår brott och i alla fall brott begås är min åsikt att de ska polisanmälas, alltså min uppmaning är att polisanmäl alla ärenden som ses som brott.

Alltså vi lyder under socialtjänstlagen SoL och inte under någon tvångslagstiftning.

Styrelsen

ComHem skjuter på digitaliseringen

I infobladet Molnflygar’n som delades ut igår bifogades information från ComHem om att de analoga sändningarna upphör i maj. Nu har ComHem beslutat att skjuta på övergången till helt digitala kanaler till efter sommaren. Skälet som anges är Coronaviruset. Man vill inte bidra till ökad oro.

Eva L

Rättelse!

Filtren finns att köpa hos Najda och ingen annan!! Slarv av undertecknad.

Nina

Nya filter till våren?

Nu har vi fyllt på lagren av filter till våra ventilationssystem. Priset är 80 kr för två stycken.
Nadja på Skarpnäcksgårdsväg 35 säljer.

Skyddrum och förråd

Vi har fått ett förläggande från MSB (myndighet för samhällsskydd och beredskap) kring våra skyddsrum. De har besiktas och ska åtgärdas under April och Maj månad. Detta innebär att de som har förråd i skyddsrummen måste se till att de öppnas. Var uppmärksam på kommande information som t.ex insamling av nycklar mm. Information kommer att sättas upp på dörrarna till skyddsrummen och på hemsidan.

Arbetet kommer att utföras av Andre Samuelsson Skyddrum AB.

Frågor kring detta skickar ni till: styrelsen@molnflygaren.se

Hälsningar från Styrelsen

Information om sopsug

Vad händer med vår sopsug?

Som vi tidigare påpekat så är det stora problem med rostskador och annat som gör att vår del inte fungerar som vanligt. Undersökningar pågår. Så länge det kommer nederbörd förvärras läget med vatteninträngning.

Troligt att vi inte har någon fungerande sopsug under en längre tid.

En preliminär beräkning på att restaurera anläggningen ligger på runt 20 milj kr. Vår del ca 1 milj.

Styrelsen

Solcellsgruppen informerar

Från årsmötet 2019 bildades en grupp som skulle se över möjligheten att samfälligheten skulle ordna med solceller för elproduktion.

Det går inte att genomföra bl.a av juridiska skäl.

Istället inbjuder gruppen till ett informationsmöte den 23 mars kl 19.00

i träfflokalen, Skarpnäcks Gårdsvägen 85.

För dig som själv funderar på att sätta upp solceller på ditt eget tak och vill veta mer. Om det blir fler som installera solceller finns ev. möjligheten att få ner kostnaden.

Hälsningar från solcellsgruppen. Anderas, Bjare, Anna och Lasse