Aktuellt om sopsugen

Vad har hänt hittills?

Sopsugen har varit ur funktion sedan november 2019.

Sopsugssamfällighetens styrelse har beslutat att renovera den befintliga anläggningen. Ingen vet idag hur lång tid det kommer att ta eller vad det kommer att kosta. Upp mot 150 miljoner totalt har nämnts vilket skulle innebära cirka sju miljoner för Molnflygarens del eftersom vår andel är fem procent. Vi reserverade oss mot beslutet.

Vi vill lämna Sopsugen och i stället ordna vår egen sophantering. Vår bedömning är att den kan ordnas betydligt snabbare, billigare och kanske med längre teknisk livslängd.

Vi har samarbetat en del med Jubileumshusen tvärsöver gatan som är i samma situation som vi, och tillsammans med dem haft viss juridisk hjälp. Vi har båda aktualiserat utträde ur Sopsugen men har nekats detta av Sopsugens styrelse.

Vad händer nu?

För att en överenskommelse om utträde nu ska komma till stånd krävs att Sopsugens stämma säger ja. Vi lämnar därför en motion om utträde i slutet av den här veckan, gemensamt med Jubileumshusen, för behandling på Sopsugens årsmöte i maj. (Motionen kommer inom kort att ligga under Protokoll & Dokument på hemsidan).

Om årsmötet beviljar motionen måste vårt utträde godkännas av Lantmäteriet. Om stämman i stället säger nej kan vi gå direkt till Lantmäteriet och begära omprövning och därmed utträde. Eftersom det då råder oenighet blir processen hos Lantmäteriet mer komplicerad – och dyrare.

Men vår förhoppning är att vi får positiva besked från såväl Sopsugen som Lantmäteriet så att vi helt och hållet kan rikta vår energi mot att utveckla vår egen sophantering.

Styrelsen

 

Vad händer med sopsugen?

Tyvärr inte så mycket. Hela anläggningen har stått stilla sedan över ett år. Kan kosta mycket pengar att renovera.

Styrelsen kommer nu att försöka lösa sophanteringen på annat sätt. Vi har tillsammans med Jubileumshusen anlitat juridisk hjälp för att kunna kliva ur sopsamfälligheten. Detta kan bli en besvärlig process som dessvärre kan dra ut på tiden.

Styrelsen

IP Only – aktiverade hushåll

Byggchefen meddelar att följande hushåll blivit aktiverade och nu kan nyttja anslutningen.
Man vill också poängtera vikten av att inte bryta strömmen vid fibermodemet, då kan aktivering inte ske.

Skarpnäcks gårdsväg 11

Skarpnäcks gårdsväg 13 

Skarpnäcks gårdsväg 17 

Skarpnäcks gårdsväg 19 

Skarpnäcks gårdsväg 23 

Skarpnäcks gårdsväg 25 

Skarpnäcks gårdsväg 27 

Skarpnäcks gårdsväg 29 

Skarpnäcks gårdsväg 31 

Skarpnäcks gårdsväg 33 

Skarpnäcks gårdsväg 35 

Skarpnäcks gårdsväg 37 

Skarpnäcks gårdsväg 39 

Skarpnäcks gårdsväg 43 

Skarpnäcks gårdsväg 45 

Skarpnäcks gårdsväg 47 

Skarpnäcks gårdsväg 49 

Skarpnäcks gårdsväg 51 

Skarpnäcks gårdsväg 55 

Skarpnäcks gårdsväg 57 

Skarpnäcks gårdsväg 59 

Skarpnäcks gårdsväg 61 

Skarpnäcks gårdsväg 63 

Skarpnäcks gårdsväg 65 

Skarpnäcks gårdsväg 67 

Skarpnäcks gårdsväg 69 

Skarpnäcks gårdsväg 71 

Skarpnäcks gårdsväg 73 

Skarpnäcks gårdsväg 75 

Skarpnäcks gårdsväg 77 

Skarpnäcks gårdsväg 79 

Skarpnäcks gårdsväg 81 

Skarpnäcks gårdsväg 83 

Tätorpsvägen 100 

Tätorpsvägen 104 

Tätorpsvägen 106 

Tätorpsvägen 108 

Tätorpsvägen 110 

Tätorpsvägen 112 

Tätorpsvägen 116 

Tätorpsvägen 118 

Tätorpsvägen 120 

Tätorpsvägen 122 

Tätorpsvägen 124 

Tätorpsvägen 126 

Tätorpsvägen 128 

Tätorpsvägen 12A

Tätorpsvägen 12B 

Tätorpsvägen 130 

Tätorpsvägen 134 

Tätorpsvägen 136 

Tätorpsvägen 138 

Tätorpsvägen 14A 

Tätorpsvägen 14B 

Tätorpsvägen 16 

Tätorpsvägen 18 

Tätorpsvägen 22 

Tätorpsvägen 24 

Tätorpsvägen 30 

Tätorpsvägen 32 

Tätorpsvägen 34 

Tätorpsvägen 36 

Tätorpsvägen 40 

Tätorpsvägen 42 

Tätorpsvägen 44 

Tätorpsvägen 46 

Tätorpsvägen 48 

Tätorpsvägen 52 

Tätorpsvägen 54 

Tätorpsvägen 58 

Tätorpsvägen 62 

Tätorpsvägen 64 

Tätorpsvägen 66 

Tätorpsvägen 68 

Tätorpsvägen 70 

Tätorpsvägen 72 

Tätorpsvägen 74 

Tätorpsvägen 76 

Tätorpsvägen 78 

Tätorpsvägen 80 

Tätorpsvägen 82 

Tätorpsvägen 84 

Tätorpsvägen 86 

Tätorpsvägen 88 

Tätorpsvägen 90 

Tätorpsvägen 92 

Tätorpsvägen 96

Vid frågor kontakta IP Only.

Information från IP Only – inkoppling av bredbandstjänst 23 december

Byggchefen meddelar att arbetet fortskridit enligt plan och att aktivering/inkoppling av bredbandstjänst beräknas klart imorgon onsdag den 23 december.

Kunder som då kan koppla upp sig får ett SMS från IP Only med instruktioner.

Får du inte ett SMS betyder det att din anslutning inte är klar än. Det uppges bero på ett markavtal med kommunen (kommunal väg) som inte är godkänt. Det är viktigt att du inte bryter strömmen till installerad utrustning.

Vid frågor kontakta IP Only.

Senaste nytt till er som beställt fiber!

Information från IP Onlys byggchef:

“Entreprenören MostCom har som mål att få upp alla kunder som bor i etapp 5,6,7,8,9,10A

10B och etapp 11 innan jul. Övriga kunder kopplas in efter nyår.

Viktigt att fiberboxen som är monterad inne, har sin elsladd inkopplad . Den måste vara igång för att de ska se att allt fungerar.

Styrelsen