Nu är det tid att söka sommarjobb!

Vem: Du har fyllt 14 år och bor i området

När:   Period 1 14 – 16/6 och 19/6 (blir delad vecka pga att skolavslutningen är på en tisdag) Period 2 14 – 17/8

Arbetsuppgifter: Trädgårdsarbete mest rensa, kratta och göra fint i våra gemensamma rabatter.

Lön och arbetstid:  6 timmar/ dag och 615 kr med semesterersättning   per dag före ev skatt

Hur: Du skriver själv en ansökan med namn, ålder, adress, telefonnummer och vilken period du vill arbeta.

Till vem: styrelsen@molnflygaren.se eller i vår brevlåda TV 190 senast den

30 april

Urval:  Fem personer får arbeta varje period. De som inte jobbat tidigare prioriteras, är det fler än fem ansökningar så lottar vi. Detta gör vi även bland er som arbetat tidigare om det finns platser kvar.

Vi söker även arbetsledare 

Två personer till varje period, du har fyllt 18, pensionärer är också välkomna med en ansökan. Du arbetar 8tim/ dag leder och fördelar arbetet, din lön år 1200 /dag före skatt. Ansökningstid som ovan.

Välkommen med din ansökan

Styrelsen

Yttrande till mark och Miljödomstolen.

Igår skickade vi in ett yttrande till mark och miljödomstolen i Nacka.

Det är ett svar på de överklaganden som skickats in från sju olika bostadsrättsföreningar på fältet. Vi vill ju ha ordning på sophanteringen, sköta den på egen hand, utan inblandning av sopsugen.

Jag vill rikta ett stort TACK till alla inblandade i detta omfattande arbete.

Styrelsen/Lasse

Miljöstugorna, ny skyltning.

Vi fick ett förslag från en medlem angående de överfulla pappbehållarna i våra miljöstugor. Vi har nu ändrat om lite.

Så är det nu mer plats för papper/kartong och mindre för plast. Tryck gärna ihop förpackningarna, vik kartonger så blir det ännu mer plats.

Styrelsen

Sopsugen – flera överklaganden

Igår gick tiden ut för möjligheten att överklaga lantmäteriets beslut om vår sophantering. Flera bostadsrättsföreningar inom Sopsugssamfälligheten har överklagat beslutet vilket innebär att de skickas vidare till mark-och miljödomstolen. För att precisera sina yrkanden har samtliga begärt anstånd. Vi vet alltså inte mer än så i dagsläget utan får avvakta vidare utveckling.

Styrelsen

Äntligen – lantmäteriet har sagt ja till vår egen sophantering

Precis lagom till årsmötet i förrgår kom beslutet från lantmäteriet! Det innebär att vi får ordna vår egen sophantering här i området. Men – beslutet kan överklagas till och med 19 december. Så till dess är ingenting helt klart.

Lantmäteriets beslut innebär i korthet:

  • att vi får ordna vår egen sophantering med sopkärl på det sätt som vi har planerat. Lantmäteriet anser att en godtagbar hantering av avfall på så sätt kan nås, att våra beräknade kostnader är skäliga och att trafiksäkerheten inte påverkas nämnvärt. Därför finns ingen anledning att vi skulle anslutas till sopsugen.
  • att vi får ställa upp våra sopkärl på stadens mark. Detta eftersom vi, precis som tidigare, har s k utrymmesservitut på stadens mark för det som ingår i vår gemensamhetsanläggning.
  • att vi inte behöver betala någonting till sopsugen för den renovering som har genomförts.

– att kostnaden för lantmäteriets arbete, ca 350.000 kr, delas lika mellan oss, delägarna i Jubileumshusens samfällighetsförening och Stockholms kommun. Det innebär alltså ca 116.000 eller ca 733 kr per fastighetsägare för vår del. 

Den som vill veta mer kan som fastighetsägare läsa dokumenten på lantmäteriet.se. Man loggar in på Min sida med bank-id, och letar sig sedan fram till de senaste handlingarna. Ärendet har nr AB221057.

Styrelsen

Rapport från möte med Nytida

Igår hade Martin och jag möte med cheferna på Nytida, även Vågen var med. Vi rapporterade att det har varit en hel del stök de sista månaderna både stölder och otrevliga personer i området. När ni har något signalement så skickar vi alltid det till Nytid.
De har ökat sin rondering i området och går även till tunnelbanan för ev fånga upp någon där.
Det pågår ett projekt där de jobbar mer aktivt mot droger på området och även ute och innemiljön.Ett av de knepigare problemen är de personer som inte bor där men dras dit av olika skäl. Det finns en man 190 cm lång och flintskallig han kan vara aggressiv.Han har vissa vanföreställningar om att anhöriga till honom hålls inlåsta på gården. Ring 112 direkt om det blir stök runt honom, polisen känner väl till honom och försöker få honom inlåst vilket inte är så lätt. Sist men inte minst polisanmäl alla stölder och hot , skriv till styrelsen så samlar vi ihop saker. När det är allvarligare saker tar jag kontakt direkt.

Trädgårdsavfall

Nya bud kring sista tömningen av trädgårdsavfall. 11/11 är det som gäller i år.

Styrelsen