Städ och fixarveckan pågår.

Vår målarexpert tycker vi kan vänta till våren att måla färdigt bodar och garage. Kan vara i kyligaste laget att måla nu.

För er som har småbarn, bra om ni kan hjälpas år att städa på de lekplatser som ligger i er närhet. Låt barnen hjälpa.

Vad finns mer att göra? T.ex rensa upp i rabatter, städa garage, rensa hängrännor vid garage, ta bort sly. Ställ undan fartguppen.

Ja, det finns lite att göra. Containrar kommer som vanligt att finnas på plats från fredag 16/10.

Håll avstånd, ha det bra!

Hälsningar från styrelsen.

Träfflokalen klar för uthyrning

Nu är arbetet i träfflokalen klart. Som vi tidigare har berättat så har det handlat om åtgärder för att tillgodose MSBs (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) krav på fungerande skyddsrum. Bland annat har ett förråd för utrustning som tillhör skyddsrummen byggts.

Vi vill framför ett stort tack till Leif Eriksson och Sven-Erik Pettersson som har jobbat med detta liksom också till Tommy Blomkvist som har hjälp till med röjning/städning.

Lokalen bokas på hemsidan under Kontakt.

Städ-och fixardag lördag 17 okt, eller veckan innan.

Man ska ju fortfarande vara försiktig med att samlas i grupp och arbeta nära varandra så den som vill kan göra en insats under veckan före 17 okt, dvs v 42. Containrar kommer på fredagen, 16 okt.

Stäm av med etapprepresentanten om vad som behöver göras. Är du osäker på vem det är så finns en lista här på hemsidan under “Kontakt”. (Etapprepresentanterna kommer att få information i sin brevlåda, det blir alltså inget möte).

IP Only och fiber

Angående fiberanslutning från IP Only. Det är upp till var och en att teckna avtal med IP Only. Styrelsen ser positivt på möjligheten att nu på detta sätt lösa fiberfrågan i området. Dessutom för oss på ett förmånligt sätt.

Det är tänkt att den befintliga kanalisationen som finns ska användas, för att i största möjliga mån undvika grävning. Möjlighet att ansluta sig i efterhand finns, men då till ett annat pris. Det finns nu ingen arbetande fibergrupp i ämnet.

Styrelsen

Fiber i Molnflygaren

Medlemmar i Molnflygarens samfällighet har fått ett förslag på fiberanslutning från företaget IP Only. Det är fritt för var och en att teckna sitt avtal. Vi kommer att behålla Comhem för de som inte är intresserade av fiber. Flera samfälligheter i området har även de fått detta erbjudande.

Styrelsen kommer att ta upp saken på nästa styrelsemöte den 16/9.

Mer information kommer när vi vet mera.

Styrelsen för Molnflygaren

Färg till förråden

Nu finns mer färg för målning av förråden. Så har du ännu inte målat och vill passa på att göra det nu – kontakta styrelsen så kan du komma och hämta färg.