Sopsugsproblem i Skarpnäck

Skador på sopsugen har upptäckts på två olika platser i Skarpnäck. Dessa skador gör att störningar i sopsugen även påverkar vårt område.

Detta kan få till följd att tömningar kan ske oregelbundet.

Hälsar styrelsen

Stopp i sopsugen!

Stopp i hela vårt område. Fullt i alla sopnedkasten. Ställ INGA sopor vid sidan av sopnedkastet. Behåll soporna hemma tills vidare.

Anmält till Envac.                  /Styrelsen

Trädgårdavfall

Kärlen blir nu snabbt överfulla. Många vill kasta sitt avfall samtidigt. Ställ inga säckar bredvid kärlen!

Vi har åtta behållare för trädgårdsavfall i vårt område. De tömms av Stockholm vatten och avfall på Onsdagar, jämna veckor. Av utrymmesskäl får vi inte plats med flera kärl.

I dessa kan ni kasta mindre mängder trädgårdsavfall. Om ni t.ex klipper ner era häckar, buskar etc. och får flera säckar avfall, så är det mer lämpligt att förpassa dessa till Högdalen på egen hand.

Det går ju även av använda en lämplig app-tjänst om så önskas.

Styrelsen Molnflygaren


Tack till sommarjobbarna 2019

Styrelsen vill tacka sommarjobbarna 2019 för ett väl utfört arbete. Totalt blev det 19 (!) säckar med ogräs.

Idéen med sommarjobbare infördes för många år sedan och har blivit en uppskattad tradition i Molnflygaren som även ger arbetslivserfarenhet för ungdomar.

Elavbrott

Sedan i morse problem med ett el i området. Faser som löser ut en stor säkring i undercentralen. Kl. 15.05 tillkallas elektriker för att hjälpa oss.

Styrelsen

Se över era häckar!

Sommar och sol, det innebär också att det växer så det knakar.

Ni som bor längs med Tätorpsvägen, gå ut och se över era häckar mot Tätorpsvägen. Flera är vildvuxna och utgör en fara för cyklister och gående.

Detta måste åtgärdas omgående då klagomål inkommit till styrelsen.

Tack ska ni ha!

Ett stort tack till alla sommarjobbare som gjort området så fint denna vecka!

Tack även till de pensionärer som byggt nytt staket kring “båten” och bytt ut dåliga vindskivor och annat.

Glad midsommar önskar styrelsen!