Stulna soffor!

Någon har stulit soffor (fastskruvade) i etapp 11. De var placerade i “blåa” hörnan.

Har polisanmält detta idag. Om någon sett eller hört något, var vänlig kontakta styrelsen.

Styrelsen

Vad händer med sopsugen?

Enligt rapporter från de som sköter sopsugen, så är felet nu identifierat. Vi väntar på klarsignal, så vi åter kan använda vår sopsug som vanligt.

Använd de utplacerade sopbehållarna tills vidare.

Tänk på att den vanligaste anledningen till stopp i sopsugen är pizzakartonger!

Hälsningar från styrelsen

Polisanmälan stöld

Det har försvunnit en del lösa föremål utanför vissa portar i området och dessutom okända personer rapporterades röra sig bland våra radhus. Det är, därför, extra viktigt att alla dessa stölder samt “påhälsningar” polisanmäls. Då uppmärksammas polisen på vad som händer i vårt område och vi får förhoppningsvis bättre övervakning.

/Styrelsen

Stopp i Sopsugen

I och med att problemet med sopsugen inte är åtgärdat kommer två Containrar ställas ut i området. Se bif. bild. På plats i denna stund.
Styrelsen

Påkörd garageport, vittnen sökes.

Garageport påkörd och rejält intryckt, vid norra delen i området.  Inträffade  sön 4/11-5/11. Okänt av vem.

Har du sett något eller vet något mer så kontakta då styrelsen.

styrelsen@molnflygaren.se

Informationsmöte den 7 November

Till alla medlemmar i Molnflygarens Samfällighet!
Utbyte av gamla motorvärmsuttag till moderna motorvärms- el och elhybridladdare.
På årsstämman 2017 informerade styrelsen om att vi påbörjat arbetet kring möjligheten att installera laddboxar för laddning av elbilar.
.Vi sa då att vi under kommande år skulle fortsätta detta arbete, vilket vi också gjort.
Förutom Fortum så har vi haft två företag som tittat på lösningar och som kommit med offerter. Båda dessa företag har haft lösningar som gör att vi kan använda de gamla motorvärmaruttagen.
Vi har också sökt Klimatklivet vilket är ett bidrag från staten där man får 50% av kostnaderna. Vi bedömde att det var bra att söka bidraget även om beslutet blir att vi inte investerar i laddboxar. Vilket kan ha varit lyckosamt då alliansen sagt att de vill ta bort detta bidrag Vi fick reda på för ett någa veckor sedan att vi beviljats bidraget
Våra befintliga motorvärmaruttag är nu ca 30 år gamla med en föråldrad teknik. Dessutom är det många tidur som trasslat vilket kan påverka elförbrukning och därmed kostnader för samfälligheten. Motorvärmaruttagen behöver därför inom en snar framtid bytas ut.

När det gäller utveckling av elbilar så går den fort. Batterierna har blivit mycket bättre och idag är problemet med de korta körsträckor för elbilar på väg att försvinna. Under 2016 har i stort sett alla biltillverkare meddelat att de kommer erbjuda hybridbilar inom de närmaste åren. För att man ska kunna skaffa elbil är det dock ett grundläggande krav som måste uppfyllas: Möjligheten att ladda sin bil hemma.
Styrelsen har i första hand utrett att laddboxar sätts in på alla garageplatser. I dessa boxar finns också en modern motorvärmare som man kan hantera från mobiltelefon.
Laddboxar (Charge-Amps Halo Wallbox)159 st, bidraget från klimatklivet är 50% av våra kostnader. Kostnaden per laddbox är ca 20000 och med bidraget blir de då ca. 10000 Skall vi använda Klimatklivet så måste projektet vara avslutad sista augusti 2019. Vi har valt ett företag som heter NewEl som vi tycker varit bra. Vi har också fått rekommendationer från två föreningar som anlitat företaget. Vill ni se hur det ser ut i verkligheten så har de gröna radhusen vid Skarpnäcksgård installerat dessa laddboxar och de var också mycket positiva till NewEl.
Styrelsen har också undersökt kostnaden för att bara byta ut motorvärmaruttagen. Det ger främst en lägre kostnad för själva uttagen ca 4000 och en del material medan arbetskostnaden påverkas i mindre utsträckning. Detta innebär att samfällighetens kostnad för att bara byta ut motorvärmaruttagen totalt inte blir så mycket lägre än elbilsladdning och motorvärmare, tack vare klimatklivet.
Det finns många frågor att diskutera och därför har vi bestämt ett informationsmöte med styrelsen och VD för NewEl Tomas Hagman. Mötet är i träfflokalen den 7/11 kl 19.00
Beslutet tas på Årsmötet. Det är viktigt att så många som möjligt kommer till mötet när denna stora fråga diskuteras. I styrelsen tycker vi dock att det är viktigt att frågan är förberedd innan mötet.
Kostnaden för elektriciteten till motorvärmaruttagen betalas idag gemensamt av samfälligheten. Vid byte till laddstationer är förslaget att det blir en individuell debitering vilket stationerna är förberedda för.

Styrelsen

Stopp i sopsug

Vi har fått information om ett stopp i sopsugen. Styrelsen har varit i kontakt med Envac. Området är tydligen drabbat av något elfel och felsökning pågår.  Förhoppningsvis kommer detta vara åtgärdat under dagen.

/Styrelsen

Utskick och Infoträff

Den 7/11 kl 19.00 i träfflokalen är det infomöte om Elbilsladdare och nya motorvärmaruttag. Idag tisdag har vi delat ut ett infoblad. Om vi missat någon så maila styrelsen så får du ett så fort som möjligt.

Välkomna