Invigning av sopstationer

Äntligen har vi i Molnflygaren efter långt och hårt arbete fått vår egen sophantering. Vi ska äntligen bli av med containrarna och återigen kunna sortera matavfall och det vill vi självklart fira. 

Fredagen den 24/11 kl 18.00 blir det en gemensam invigning av de fyra nya sopstationerna. Vi startar vid sopstationen utanför Tätorpsvägen 140 (1 på kartan nedan) så går vi tillsammans och klipper röda bandet vid alla stationerna. Hoppas många vill komma och fira detta!

Vid de nya sopstationerna kommer vi kunna slänga hushålls- och matavfall. Pappers-, plast- och metallförpackningar samt grovsopor och elavfall kan du som vanligt slänga i våra två gemensamma miljöstugor. Glas- och tidningsinsamling finns mittemot busshållplatsen på Tätorpsvägen. 

För er som behöver hämta behållare till matavfallspåsarna kommer dessa att finnas i miljöstugorna fram till 10/12. Matavfallspåsar finns även att hämta i miljöstugorna och kommer fyllas på regelbundet.

På kartan nedan ser ni var de nya sopstationerna finns:

Snart dags för höstens städ- och fixardag

Lördagen den 21 oktober vid tiotiden ses vi för att städa och göra fint i området. Som vi kom överens om vid vårens möte med etapprepresentanterna så nöjer vi oss nu med ett möte per år. Etapprepresentanterna kommer alltså inte att bli kallade till möte inför den här städdagen.

Exempel på vad som kan behöva göras:

  • rensa ogräs, klippa häckar och buskar m.m.
  • sopa grus
  • städa lekplatser
  • plocka upp kattbajs
  • kolla i husgrunderna efter läckage och rensa bort skräp
  • rensa hängrännor på förrådshusen
  • passa på att städa i garagen.

Kl 13 tänds grillen i parken vid träfflokalen. Ta med det du vill grilla. I år blir det också en tipsrunda. Välkomna!

Styrelsen

Start av markarbeten

I veckan kommer vår entreprenör Trivselträdgårdar inleda arbete för vår kommande avfallshantering. Störningar i framkomligheten kan alltså förekomma.

Arbetet kommer att ske på fyra olika platser, enl. bygglov och plan.

Styrelsen

Beslut från mark och miljödomstolen 230920

De skriver:

DOMSLUT

  1. Mark och miljödomstolen avvisar överklagandena i den del de avser LM:s (lantmäteriet) beslut om omprövning av Autopiloten ga:1 och Molntappen ga:1.
  2. Mark och miljödomstolen avslår överklagandena i övrigt.

Detta innebar en seger för oss i Molnflygaren!

Vi slipper sopsugen, vi får sköta vår egen sophantering, hushållssopor och matavfall.

Vi har haft en lång och krånglig process som krävt juridisk expertis som nu är över.

Nu ska vi inleda markarbeten, beställa sopskåp och annat vilket vi hoppa vara klara under senhösten.

Jag vill tacka alla inblandade och speciellt till Pelle Beckman som ordnat med ritningar, presentationer och annat.

Klagande parter( olika brf på fältet) kan överklaga beslutet till Övre mark och miljödomstolen, men det är osannolikt att detta kommer att ska enl. expertis.

Styrelsen Molnflygaren/ Lasse Brodén ordförande

Nu är sommaren här!

Ett tydligt tecken är att sommarjobbarna dyker upp här och där i vårt område för att göra fint för allas trevnad.
Många av oss åker bort under sommaren, glöm inte att be någon granne titta till huset och lämna gärna ett telefonnummer om något skulle hända.
Den stora frågan för styrelsen har ju varit sophanteringen och tyvärr har vi inga besked att komma med. Vad vi har förstått så är det i slutfasen av ett beslut så vi håller tummarna att allt är klart efter sommaren.
Styrelsen önskar alla medlemmar en fin sommar

Aktuellt om sophanteringen

Som vi har informerat om tidigare kommer vårt ärende att avgöras av mark och miljödomstolen.

Just nu ligger det hos domstolens tekniska råd för bedömning.

När rådet sagt sitt kommer domstolen att besluta om nästa steg. Det troliga är att det slutliga avgörandet dröjer till hösten.

(mer finns att läsa i tidigare inlägg 26/11 -22, 20/12-22 och 28/2 -23)

Styrelsen