Städ och fixardag 27/4

Ni har väl inte glömt bort att nu på lördag så är det vårens städ och fixardag?

Etapprepresentanterna har redan träffats för genomgång av vad som behöver göras på de gemensamma ytorna. Om du som ny medlem eller kanske en som inte deltagit tidigare, och är osäker på vad som behöver göra, kontakta då din etapprepresentant eller en granne.

Om vi ska hålla vårt område i god kondition så måste vi hjälpas åt.

Det alltså de gemensamma ytorna som gäller! (lekplatser, gräsytor, p-platser mm)

Från kl. 12.00 är grillen tänd i parken nära samlingslokalen. Tag med något att grilla.Där finns även styrelsen på plats för ev. frågor.

Styrelsen hoppas på stor uppslutning och lovar även fint väder!

Information kring Sopsug och elarbetet.

Delar av sopsugen är fortfarande ur funktion. Vatten tränger in i delar av systemet, vilket gör att problem uppstår.

Vi har inte fått någon mer information från Envac eller sopsugs-samfälligheten hur tidsplanen ser ut för att allt ska åter vara i funktion.

Arbetet med motorvärmaruttagen är planerat att avslutas veckan efter påsk. När allt är klart kommer information skickas ut till alla medlemmar hur vi ska använda den nya tekniken. Information kommer även då finnas på molnflygaren.se

Styrelsen önskar alla en Glad Påsk!

Parkeringsbestämmelser

 

Vårt område har ett fåtal gästparkeringsplatser.Ett par medlemmar i vår förening har till uppgift att kontrollera att dessa används så som det var tänkt, det vill säga endast av våra besökare. Alternativet är att vi skulle anlita ett parkeringsbolag vilket fler andra föreningar gör. Det skulle dock bli betydligt dyrare. Dessutom skulle ett p-bolag innebära en hårdare indrivning av p- böter.

Att vara parkeringsvakt tillhör inte en av de populäraste uppdragen att ha i vår förening.Vi är glada att det finns två personer som vill ta på sig denna otacksamma uppgift. 

Reglerna är enkla

  • Dina gäster måste ha en gul parkeringslapp synlig i bilens vindruta. 
  • Bor du här får du inte parkera på en gästplats.
  • Skulle du av någon anledning behöva stå på en gästparkering, maila styrelsen så kan du få ett tillfälligt ok. 

Vi använder aldrig Facebook som forum, är du mån om att förbättra vårt område maila frågor och synpunkter till oss.                          

Trevlig Påsk önskar vi er!

Styrelsen

Om sopsugen

Sopsugen är avstängd på grund av vatteninträngning i delar av anläggningen. Grundvatten tränger fortfarande in och pumpas ut i stora mängder.

I veckan (från den 3/4) kommer åter tekniker från Envac som ska filma och jobba vidare så att funktionen återställs så snart detta är möjligt.

Sopsugarna avstängda

Vi har fått meddelande om att det tränger in vatten i vårt sopsugssystem. Det kommer att ställas upp fem stycken behållare vid varje miljöstuga där hushållssoporna ska slängas. Vi återkommer när felet är åtgärdads.

Styrelsen

Trädgårdavfall

Nu kommer ett vårtecken till!

Kärlen för trädgårdsavfall är nu utplacerade. 4 st vid södra miljöstugan och 4 st vid kontoret Tätorpsvägen 190.

Sandsopning!

I nästa vecka är det dags för ett av områdets vårtecken, sandsopningen. Innan måndag (vi vet inte exakt dag) behöver du/ ni sopa bort grus från kanter,inga grushögar och inga kvistar. Glöm inte bort våra gemensamma ytor förråd, vid rabatter och även framför våra garage. Ju noggrannare vi är desto finare blir det.

Vårliga hälsningar från Styrelsen