Stulen utrustning till våra laddstationer

En medlem upptäcke imorse att två antenner var borta i etapp 3 och 10.

Ser ut som en vit liten knubbig tallrik. Håll utkik!

Medför störningar i systemet. Är polisanmält och anmält till Newel.

Ingrip ej om ni påträffar misstänkt gärningsman. Ring istället 112!

Uppdatering: Idag 1/11, allt åter uppkopplat. Tack Newel!

Styrelsen

Respektera våra gästparkeringsplatser!

Våra gästparkeringsplatser är till för våra gäster. Vilka regler som gäller framgår på kortets baksida.

Till exempel, er andrabil i hushållet ska inte stå på gästparkeringen, vänner och bekantas p-problem (fältet) får inte stå på vår gästparkering med utlånat gästparkeringskort.

Alternativet till våra nuvarande parkeringsregler är att vi anlitar ett p-bolag som sköter all parkering. Med avgifter och kontrollavgifter enl. norm.

För den som engagera sig som parkeringsansvarig, hör av er till styrelsen.

Styrelsen

Möte med lantmäteriet den 7/11

Alla fastighetsägare har i dagarna fått en kallelse till ett möte med lantmäteriet.

Gäller vår framtida sophantering, som styrelsen jobbat med i flera år.(läs på molnflygaren.se)

I kallelsen finns dokument som är bra att läsa.

Styrelsen återkommer med mer information i mitten/slutet av nästa vecka kring fullmakter mm.

Styrelsen

Orientering i området

OK Ravinen kommer arrangera en ungdomstävling i Skarpnäck lördagen den 1 Oktober.

Ungdomar kommer springa med start på Skarpnäcksfältet, i skogen upp mot Bagarmossen och även genom vår samfällighet, där ev. kontroller kan finnas.

Ut och heja på!

Styrelsen

Motioner till årsmötet

Torsdagen den 24 november är det dags för årsmöte. Motioner lämnas senast 30 september via mejl (styrelsen@molnflygaren.se) eller i föreningens brevlåda Tätorpsvägen 190.

Styrelsen

Aktuellt om sophanteringen

Under senare tid har en del hänt. Som alla vet väntar vi ju på besked från lantmäteriet, det vill säga den ändring i vårt anläggningsbeslut som ska ge oss rätt att ordna vår egen sophantering med sopkärl.

Vi lämnade in ansökan i september förra året. I maj fick vi äntligen besked om att det var dags för sammanträde på lantmäteriet, tillsammans med de två andra sökandena vilkas ärenden har beröringspunkter med vårt. Det är Stockholms kommun (som ju äger mark i vårt område och är de som varit medlemmar i Sopsam, sopsugssamfälligheten, och nu vill lämna den) samt Jubileumshusen tvärs över gatan som har en liknande situation som vår.

Efter en kort tid fick vi dock beskedet om att sammanträdet var inställt. Samtidigt meddelade lantmäteriet att…

… en begäran om att ärendet ska handläggas av det statliga lantmäteriet i stället för av det kommunala har hörsammats. (Vi protesterade eftersom det förmodligen kommer att förlänga väntetiden en hel del – dock utan resultat).

… ett yrkande har kommit in, från bostadsrättsföreningen Luftskeppet, om att vi bör anslutas till och bli delägare i sopsugen. Det betyder att alla enskilda medlemmar/fastighetsägare i vårt område – eftersom det ju bara är fastighetsägare som kan vara delägare i sopsugen.

… att de tre ovannämnda ärendena kommer att handläggas tillsammans.

Alltså har vårt ärende för snart en månad sedan förts över till det statliga lantmäteriet. Vi befarar att handläggningstiden kommer att bli lång, men vi räknar i alla fall med att vårt ursprungliga ansökningsdatum är det som gäller. Så fort vi får en handläggare kommer vi att ta kontakt och se om vi kan göra något för att påskynda processen.

Vad gäller yrkandet om anslutning till sopsugen bedömer vi att vi tillsammans har alla möjligheter att motsätta oss detta.

Styrelsen