Se över häckarna mot Tätorpsvägen och cykelbanan.

Problem med sikten och därmed säkerheten för gående och cyklister som rör sig på cykelbanan. Ni som har en häck som växer över mot cykelbanan bör snarast se till att den klipps ner.

Just nu stor olycksrisk!

Verktyg för detta ändamål finns att låna av samfälligheten.

Styrelsen

Vårens städ och fixardag.

Ett stort TACK till alla medlemmar som gjorde ett fantastiskt jobb, denna soliga lördag!

Ett speciellt tack till Tore som skötte musikunderhållningen vid grillen, med sitt dragspel.

Kompletterande sandsopning kommer att ske kommande vecka.

Ni som inte hade möjlighet att vara med i lördags, kan tala med sin etapprepresentant om det finns något som behöver göras under våren, eller se efter på egen hand.

Styrelsen

Möte med Nytida 27/3

Den här sidan är för medlemmar i Molnflygaren.
För att se innehållet behöver du skriva in samma kod som till miljöstugan.
Kan du inte koden så fråga din granne.

Den här sidan är för medlemmar i Molnflygaren.
För att se innehållet behöver du skriva in samma kod som till miljöstugan.
Kan du inte koden så fråga din granne.

Nu är det tid att söka sommarjobb!

Vem: Du har fyllt 14 år och bor i området

När:   Period 1 14 – 16/6 och 19/6 (blir delad vecka pga att skolavslutningen är på en tisdag) Period 2 14 – 17/8

Arbetsuppgifter: Trädgårdsarbete mest rensa, kratta och göra fint i våra gemensamma rabatter.

Lön och arbetstid:  6 timmar/ dag och 615 kr med semesterersättning   per dag före ev skatt

Hur: Du skriver själv en ansökan med namn, ålder, adress, telefonnummer och vilken period du vill arbeta.

Till vem: styrelsen@molnflygaren.se eller i vår brevlåda TV 190 senast den

30 april

Urval:  Fem personer får arbeta varje period. De som inte jobbat tidigare prioriteras, är det fler än fem ansökningar så lottar vi. Detta gör vi även bland er som arbetat tidigare om det finns platser kvar.

Vi söker även arbetsledare 

Två personer till varje period, du har fyllt 18, pensionärer är också välkomna med en ansökan. Du arbetar 8tim/ dag leder och fördelar arbetet, din lön år 1200 /dag före skatt. Ansökningstid som ovan.

Välkommen med din ansökan

Styrelsen

Yttrande till mark och Miljödomstolen.

Igår skickade vi in ett yttrande till mark och miljödomstolen i Nacka.

Det är ett svar på de överklaganden som skickats in från sju olika bostadsrättsföreningar på fältet. Vi vill ju ha ordning på sophanteringen, sköta den på egen hand, utan inblandning av sopsugen.

Jag vill rikta ett stort TACK till alla inblandade i detta omfattande arbete.

Styrelsen/Lasse

Miljöstugorna, ny skyltning.

Vi fick ett förslag från en medlem angående de överfulla pappbehållarna i våra miljöstugor. Vi har nu ändrat om lite.

Så är det nu mer plats för papper/kartong och mindre för plast. Tryck gärna ihop förpackningarna, vik kartonger så blir det ännu mer plats.

Styrelsen

Sopsugen – flera överklaganden

Igår gick tiden ut för möjligheten att överklaga lantmäteriets beslut om vår sophantering. Flera bostadsrättsföreningar inom Sopsugssamfälligheten har överklagat beslutet vilket innebär att de skickas vidare till mark-och miljödomstolen. För att precisera sina yrkanden har samtliga begärt anstånd. Vi vet alltså inte mer än så i dagsläget utan får avvakta vidare utveckling.

Styrelsen