Molnflygarens mål omnämnt i branschnyheter

Följande artikel publicerades på www.branschnyheter.se igår tisdag:

Bostadsrättsföreningar tävlar i att spara energi

2008-03-18 08:12

ENERGI För att stimulera intresset för smartare energianvändning har Fortum bjudit in sina fjärrvärmekunder till en tävling. 208 bostadsrättsföreningar deltar, vilket nästan är en fördubbling från förra årets tävling.

Fortum har för andra året initierat Värmetävlingen, en tävling i minskad energianvändning för fjärrvärmekunder i Stockholm. Förra årets vinnare lyckades spara 13 procent av sin fjärrvärmeanvändning vilket inspirerade till en ny upplaga av tävlingen.

– Vi vill ha engagerade kunder som är energi- och miljömedvetna. Värmetävlingen är ett sätt att göra energisparande mer lustfyllt och locka fler till ett engagemang. När energianvändningen minskar hos våra befintliga kunder frigörs dessutom kapacitet till nya kunder. Tillsammans kan vi göra en god gärning för miljön när fler fastigheter kan få fjärrvärme som till 75 procent är förnybar energi, säger Peter Mörke, marknadschef Fortum Värme, i ett pressmeddelande.
Samtliga deltagare tävlar mot sig själva. Det innebär att den egna förbrukningen under första kvartalet 2008 jämförs med motsvarande förbrukning under första kvartalet 2007. Den som sparar mest procentuellt i förhållande till sig själv vinner.

– Vi tror att Värmetävlingen är ett bra sätt att mäta energieffektivitet på, både mellan deltagarna samt med oss själva över tiden. Vår förening består av många eldsjälar som satsar hårt för att vinna tävlingen. Från styrelsens sida är dock det långsiktiga målet en beteendeförändring bland våra hundratals medlemmar. Då kan vi göra skillnad, säger Magnus Brodén, som tillsammans med sin bostadsförening Molnflygaren deltar i årets tävling.

Samtliga bostadsrättsföreningar i Stockholm som är fjärrvärmekund hos Fortum har bjudits in att delta. Vinnarna kommer att presenteras vid Fortums årliga klimatseminarium den 22 april. För de som placerat sig som de tre bästa väntar priser i form av upplevelser, men oavsett om man får pris eller inte, är Fortums inställning att alla berörda parter är vinnare; kunder, Fortum och miljön.

Läs hela artikeln på http://www.branschnyheter.se/article17259.php