Påkörda garageportar

Det är trångt mellan garagen. Det kan hända att man av misstag kör in i grannens garageport. Det är då fullt rimligt att man då anmäler skadan och tar sitt ansvar. Om detta inte sker, anses det av polisen som en smitning. Detta skriver jag speciellt till dig som tryckt till port 283.

Hälsningar  styrelsen /Lasse B